Allt färre arter!

Kan vi som sportfiskare rädda fiskarterna genom att avstå fisket?
jag tror nog att det är vi sportfiskare som i många fall kan rädda fiskarterna. kanske inte trollingfiskarna vilket mer liknar rovfiske i klass med mindre kommersiellt fiske. sportfiskare är i många fall intresserade och beredda att betala ganska mycke pengar för sin hobby. jag har sett dokumentärer från flera ställen runt om i världen där man tidigare rovfiskat på de värsta sätten där man bytt från rovfiske till sportfisketurism med massor med arbetstillfällen, allt från båtar, guider, hotell och restauranger.. finns det känsliga arter så ställ krav på utbildade och certifierade guider.. det finns massor att göra för att rädda artrikedomen och säkra arbetstillfällen..
 
jag tror nog att det är vi sportfiskare som i många fall kan rädda fiskarterna. kanske inte trollingfiskarna vilket mer liknar rovfiske i klass med mindre kommersiellt fiske. sportfiskare är i många fall intresserade och beredda att betala ganska mycke pengar för sin hobby. jag har sett dokumentärer från flera ställen runt om i världen där man tidigare rovfiskat på de värsta sätten där man bytt från rovfiske till sportfisketurism med massor med arbetstillfällen, allt från båtar, guider, hotell och restauranger.. finns det känsliga arter så ställ krav på utbildade och certifierade guider.. det finns massor att göra för att rädda artrikedomen och säkra arbetstillfällen..
Precis!
Fiskens värde som levande varelse, överstiger många gånger om det värde fisken har som fryst i livsmedelsdisken. Det måste absolut bli mer av det tänket!
Att fridlysa vissa vatten och områden från allt fiske under tex 10 år, skulle kunna ge bestånden en rimlig chans att återhämta sig.