haukeliseter

  1. Kalle Sigurd

    Kvanndalen under mellandagarna

    Vi är ett sällskap som har för avsikt att turskida i några dagar under mellandagsperioden. Vi söker information och erfarenheter från andra. Tanken är att utgå ifrån Haukeliseter och därifrån ta oss söderut till Holmavatnhytta där vi bor första natten i DNT:s hytta. Från Holmavatnhytta har vi...