Nyheter > Miljonsatsning på Tyttbo Forsfiske

Miljonsatsning på Tyttbo Forsfiske

Ett nytt projekt ska locka fler besökare till Sportfiskarnas anläggning Tyttbo Forsfiske och Färnebofjärdens Nationalpark. Landsbygdsprojektet Fågel - Fisk & mittemellan ska ge grundförutsättningar för fisketurism och övrig natur- och kulturturism. I projektet ingår en aktiv och hållbar fiskevård och fisket ska bli tillgängligt för handikappade.

- Tyttbo är ett fantastiskt vildmarksområde med ett enormt upptagningsområde för besökare. Att vi får den här chansen att öka tillgängligheten är naturligtvis väldigt roligt, säger Stefan Nyström, Generalsekreterare på Sportfiskarna.

Sportfiskarna driver det tvååriga projektet med stöd från Landsbygdsprogrammet och med Region Dalarna som medfinansiär. Syftet med projektet är ökad tillgänglighet i området runt Tyttbo och att utveckla turismen för att generera arbetstillfällen.
- Genom ökade besöksströmmar tryggas också färjeförbindelsen över Dalälven som är en livsnerv för boende i området, säger Lena Jarlgård som är projektledare.

En del i projektet är att bygga en samlingslokal som kan fungera som bas för grupper och aktiviteter. Lokalen byggs i form av en "eldpallkoja", en byggnadstyp som användes som bostad för skogsarbetare under slutet på 1800-talet. Samlingslokalen kommer att byggas av timringskursen på Sjöviks Folkhögskola i Avesta.

Fisket ska förbättras bland annat genom nya fiskeregler och fångstbegränsningar. Det ska också byggas en handikappsbrygga i Balforsen som finansieras genom Länsstyrelsen i Gävleborg.
- Snart kommer alla att kunna fiska harr och öring med både fluga och spinn i Balforsen. Normalt är handikappades möjligheter till fiske i strömmande vatten mycket begränsade så satsningen känns mycket angelägen, säger Stefan Nyström.

Satsningen omfattar även marknadsföring av Tyttbo och utveckling av barn- och ungdomsverksamhet, till exempel ungdomsläger.
- I allt arbete är samarbete med andra aktörer, exempelvis turistnätverket i Nedre Dalälven, lokala entreprenörer och föreningar mycket viktigt, avslutar Lena Jarlgård.
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in