Nyheter > HD sätter stopp för vattenkraftverk

HD sätter stopp för vattenkraftverk

Miljööverdomstolen hade gett klartecken till utbyggnad, men HD vägde miljövärdena i Ljungaån högre och gav Milljööverdomstolen en knäpp på näsan. HD konstaterar att Ljungaåns skyddsvärda öringbestånd och rödlistade flodpärlmussla inte är värda att offra för en marginell energitillförsel.
- Att HD värderar Ljungaåns miljö högt bör bli vägledande även för andra domar. Det innebär förhoppningsvis att många andra vattendrag skonas från utbyggnad, säger Stefan Nyström.

Enligt HD spelar det ingen roll att det funnits ett kraftverk i Ljungaån för länge sedan. Man menar att vattendraget trots det har ett mycket högt skyddsvärde.
- Just den delen av domen är oerhört glädjande och bör innebära att domstolarna framöver i högre utsträckning säger nej till att bygga nya kraftverk där det finns rester av gamla raserade.

Intresset för utbyggnad av småskalig vattenkraft har ökat sedan införandet av Elcertifikat som ger subventioner till denna typ av utbyggnad. Enligt Sportfiskarna riskerar miljön i tusentals små vattendrag att raseras på grund av subventionerna.
- Skadorna på fisk och andra organismer är lika kraftiga i små som i stora vattendrag medan energitillförseln är minimal. Vattenkraften skadar ekosystemen för all framtid och är inte miljövänlig, anser Stefan Nyström.

Den förra regeringen lyfte bort den småskaliga vattenkraften ur Elcertifikatssystemet. Regeringen återinförde emellertid subventionerna kort efter valet.
- HD satte visserligen stopp för kraftverket i Ljungaån, men i domen sägs också att subventioner till vattenkraften ska tillgodoräknas i miljödomar. Det innebär att miljöprövningen snedvrids säger Stefan Nyström och avslutar:
- Subventionerna kostar 300 miljoner årligen som ökar redan lönsamma kraftbolags vinster men tillför marginellt med energi. Vi kräver att regeringen lyfter bort vattenkraften ur elcertifikatssystemet. Subventionerna motverkar Sveriges miljömål och EU:s vattendirektiv.
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!