Nyheter > Är friluftslivet i fjällen jämställt?

Är friluftslivet i fjällen jämställt?


Foto:
Börjes Kalle Skarefjäll

Sverige är ett av världens mest jämställda länder inom många områden, men när det kommer till aktiviteter i fjällen är genusskillnaderna märkbara. Detta gäller både i svenskarnas friluftsvanor och i hur friluftsaktiviteter porträtteras. Det visar en studie från turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet. 

En ojämlik representation av friluftslivsaktiviteter kan vara ofördelaktig för både kvinnor och män eftersom den sätter en ram för hur kvinnor och män ”ska vara” när de besöker fjällen, vilket kan begränsa människor i deras val av friluftsaktiviteter, säger Kristin Godtman Kling som genomfört studien.

Studien tar avstamp i en stor undersökning om svenskarnas friluftsvanor. Utifrån den har forskarna fokuserat på om det finns skillnader i vilka friluftslivsaktiviteter som kvinnor och män deltar i. Undersökningen slår fast att flera av de undersökta aktiviteterna visar på statistiskt säkerställda skillnader mellan könen. Bland dessa aktiviteter finns både nyare former av friluftsliv, som mountainbikecykling och trail-löpning, och mer traditionella aktiviteter som jakt och fiske. Av de aktiviteter som visade på skillnader utfördes alla utom en i högre uträckning av män än av kvinnor. Den enda aktiviteten som fler kvinnor än män deltog i var picknick och grillning i naturen.

– I undersökningen såg vi att hälften av de som planerar att besöka fjällen hämtar information på internet. Därför har vi också gjort en analys av webbsidorna hos de fem största fjälldestinationerna; Funäsfjällen, Idre fjäll, Sälen, Vemdalen och Åre. Vi ville titta på hur de porträtterar män och kvinnor, säger Kristin Godtman Kling.

Studien visar att destinationerna till stor del visar upp en stereotyp bild av män och kvinnor. Männen porträtteras i utmanande miljöer medan kvinnor i större utsträckning skildras i lugna miljöer. Männen utför också oftare trendiga och actionfyllda aktiviteter – som rafting och mountainbikecykling.

– En sådan porträttering är problematisk av flera anledningar. Att återge stereotypa normer ger män bättre verktyg för att delta och känna sig mer bekväma i friluftslivet. Kvinnor får färre ”förebilder” och kan därmed känna sig osäkra och kanske undvika vissa aktiviteter av rädsla för att inte passa in, säger Kristin Godtman Kling.

Studien är nyligen publicerad i en artikel i den vetenskapliga journalen ”Current Issues in Tourism”. Författarna ställer frågan om det kan finnas ett samband mellan porträtteringen av aktiviteter på fjälldestinationernas webbsidor och de aktiviteter som kvinnor och män faktiskt deltar i. Till exempel så visade undersökningen att fler män än kvinnor cyklar mountainbike och det var nästan dubbelt så många män än kvinnor som porträtterades när de utförde denna aktivitet. Liknande samband gäller för exempelvis fiske och trail-löpning. 

– Även om detta är en relativt liten studie indikerar den att friluftsliv till fjälls i många fall inte är jämställt och att detta återges i bilder på fjälldestinationernas webbsidor. Det är naturligtvis svårt att veta vad som är orsak och vad som är verkan, men det kan vara viktigt att reflektera kring hur porträttering av friluftsaktiviteter kan påverka svenskarnas friluftsvanor ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Kristin Godtman Kling.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2018-09-10 13:36   username2
Snälla kan vi få slippa politik och bara nöja oss med ett gemensamt fritidsintresse.
 
2018-09-10 14:13   rebeckae
Jätteintressant, jag känner verkligen igen det!!!
 
2018-09-10 15:58   Skogsstjärnan
Genusforskningen har goda resurser att dissikera frågor som denna. Tyvärr så borde de socioekonomiska villkoren också belysas. Hur ser det ut med rafting, mountainbike, traillöpning, flugfiske mm. för den urbana ungdomen i de sk. utsatta områdena skulle vara intressant att veta.
Nej svaret är nog den att friluftslivet i fjällen inte är jämställt.
 
2018-09-11 01:59   Stadan
Mycket intressant artikel. Gärna politiska frågor!
 
2018-09-11 19:45   Dania
Är den inte lite väl kvinnofientlig? Jag har inte den kunskapen om kvinnor men jag känner ingen som är så ynklig att de inte vågar göra något ifall de inte i förväg har en "förebild" iofs så vill jag nog säga detsamma om män, inte känner jag mig mer bekväm i friluftslivet för att det är en man på bilderna

Rebecka känner igen sig men gör ni andra det också?
 
Svar 2018-09-11 20:49   Skogsstjärnan
Ja Henric, nu är jag ju ingen tjej men väl en gubbe. Det som i vissa kretsar kallas för vit hetrosexuell medelålders man. Men det är något missvisande ty jag är nog mer att betrakta som gubbe...

Nåväl, men visst är skribentens synpunkter värd att reflektera över. Jag har inte så mycket erfarenheter där kvinnor mästrar männen och förklarar friluftslivets grunder. Däremot tvärtom.

Min fru har dock stor erfarenhet sedan deccenier i friluftsliv, likväl klappas hon på huvudet av unga grabbar och gubbar i min ålder som ska förklara sakernas tillstånd i denna vildmarkens överlevnad...
Nu är ju hon ”karl för sin hatt” och kan svara för sig men likväl lustigt att betrakta.

Så nog kan man ur ett genusperspektiv betrakta frågan. Likväl som jag skrev tidigare, betrakta ojämlikheten ur ett fattigdomsperspektiv, där många exkluderas istället för tvärtom. Men det pratas det knappt om.
 
Svar 2018-09-11 21:43   Dania
Jo jag tvivlar inte alls på att män även när de kommer upp i åren fortfarande närmar sig kvinnor genom att framhäva sig själva, dock var det inte detta jag läste in i artikeln utan jag fastnade för denna bilden "... indikerar den att friluftsliv till fjälls i många fall inte är jämställt och att detta återges i bilder på fjälldestinationernas webbsidor. ... det kan vara viktigt att reflektera kring hur porträttering av friluftsaktiviteter kan påverka svenskarnas friluftsvanor ur ett jämställdhetsperspektiv" här får jag uppfattningen att skribenterna anser att det är de bilder som lyfts fram i reklam som påverkar friluftsvanorna.
jag håller helt med om att det är värt att reflektera över skribenternas synpunkter, och tycker nog det är det jag gör.
Jag är nog också mer inne på din linje om att det är välståndet som påverkar friluftsvanorna och inte så mycket reklambilder men detta är ju min syn vore intressant att höra om skribenternas syn delas med fler här, är det verkligen en reklambild som styr friluftsintresset? och om det är så vilken bild målar det då upp om kvinnor och män?
 
2018-09-11 22:00   Jonas Westbom
Spännande! Självklart påverkar förebilder tillgängligheten till olika aktiviteter. Det gäller givetvis kön men även rasifierade eller tex funktionsnedsatta i fjällen. Om man vill att naturen ska dels vara tillgänglig för alla och upplevas viktig att skydda för gemene man är det förstås viktigt att alla är representerade när vi skildrar friluftsliv.
 
2018-09-11 22:53   fowwe
Vad man än tycker om rapportens slutsatser så tycker jag ämnet är intressant och värt att diskutera. Jag har startat en tråd i Forumet om det här (samma rubrik som denna artikelrubrik):
https://www.utsidan.se/forum/showthread.php?t=88513
 
2018-09-11 23:12   lastakajak
Jag har paddlat kajak i 50 år ca. De sista 10 åren har andelen kvinnor ökat markant. Många kvinnor paddlar numera ensamma eller i grupper utan män vilket sällan förekom för 20 år sedan.
Så jämställdheten ökar vilket är mycket glädjande.
Att tidigt och balanserat marknadsföra olika friluftsmöjligheter för båda könen är viktigt. Om det sker både i familjen och samhället kommer flera att pröva.
Att hjälpa nyanlända till rätta i vår natur är också en utmaning. Få av dem har en erfarenhet av fjäll eller djupa skogar. Här skulle mentorskap vara något gångbart kanske. Mycket behöver förklaras på plats i gemensamma upplevelser.
 
2018-09-12 16:41   skogsfia
Intressant studie men sammanfattningen är lite ofullständig. Det stämmer säkert att fler män än kvinnor ägnar sig åt terräng- eller downhill-cykling men hur är det med paddling, vandring och turskidåkning? Min subjektiva uppfattning är att åtminstone paddling och vandring har minst lika många kvinnliga utövare som manliga. Jag möter många kvinnor på fjället som liksom jag själv går på långtur med eller utan tält. Hade varit intressant att höra vad studien kom fram till angående detta.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!