TYP-redigerare?

Ati.land.cz verkar ha kraschat:
http://ati.land.cz/gps/typdecomp/editor.cgi
404: "Požadovaný dokument nebyl nalezen. Mùžete se vrátit na úvodní stranu"

Har testat TYPWiz2 undertiden. Den funkar bra men den verkar inte ha stöd för rotation av bitmappade polylines. Jag hittar ingen sådan inställning iaf. Alla bitmappar blir "skewed" och det ser inte alls bra ut i GPS:en.
http://pinns.co.uk/osm/typwiz2.html

Är det någon som har erfarenhet av någon annan bra TYP-redigerare?
 
Har testat TYPWiz2 undertiden. Den funkar bra men den verkar inte ha stöd för rotation av bitmappade polylines. Jag hittar ingen sådan inställning iaf. Alla bitmappar blir "skewed" och det ser inte alls bra ut i GPS:en.
Fick det att funka. Finns en "Use Rotation" eller "Rotation" (senaste beta) som när den är ikryssad roterar bitmappen. Ej ikryssad funkar bra på bitmappar av tunna linjer, tex stigar.
 
Jag har använt TYPWiz2 i betydande omfattning senaste tiden. Mestadels för Fri Pro v3. Mycket bitmappade vägar t ex. Jag finner att den fungerar alldeles utmärkt bra. Inte minst är den ruggigt mycket snabbare eftersom den körs lokalt på PC:n.

Typfiler finns här: http://resmark.se/gps/hmrtyp.zip
 
Instämmer i att TYPWiz2 tack vare mycket snabbare "omloppstid" än online-redigeraren (som för övrigt verkar vara nere nu) har gjort att jag ägnar mig mer åt att TYP:a kartor så att jag får dem att passa till olika gps:er och användningsområden. HMR:s typfiler är utmärkta utgångspunkter för egna modifieringar, tack för dessa!
Tyvärr visas en karta ibland mycket olika beroende på gpsmodell förutom att man vill framhäva olika detaljer beroende på användningsområdet.
En möjlighet som TYPWiz2 har, gjorde att FriProv3 plötsligt gick att använda i en Garmin EDGE605.
Utan denna typning blev kurvor och bäckar mycket breda även om de var definierade som 1 pixel och vsades bra i t.ex. 60CSx och 276C. Dessutom ändrades tjockleken tillsynes slumpmässigt vid zoomning och panorering.

Genom att göra de aktuella "Polylines" (som t.ex. kurvor och bäckar är) till "Bitmaps" vilket är en möjlighet som en knapp i TYPWiz2 ger så blev resultatet utmärkt, se nedanstående före och efter denna operation. Vad detta egentligen gör har jag inte satt mig in i, trodde att "Polylines" var vektorer med start, stopp och attribut men å andra sidan är ju t.ex. en stig en "bitmap" som man kan editera för att t.ex. få lagom lucka mellan strecken.
Finns en hel del info med programmet men jag har inte läst allt och ännu mindre förstått allt...
 

Bilagor

Liknande trådar