• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

STFs årsberättelse för 2018

Jag har tagit del av STFs årsberättelse för 2018.

Det mest slående i avsnittet om ekonomin är det kraftigt avtagande överskotttet från 2015 och framåt; från (om jag tolkat siffrorna rätt) 28 till 1,7 miljoner - det senare inte ens 1% av omsättningen. Finns det någon enkel förklaring till detta och vad ska man tro om den framtida utvecklingen?

Besöken på fjällstationer har minskat under året. Finns någon förklaring, och är det därvid skillnad mellan fjällstationerna i väglöst land (tre i Jämtland, två i Norrbotten om jag fattat rätt) och dem vid väg?


På fjällstugorna blev det istället fler övernattningar än året innan. Samtidigt verkar av andras redogörelser priserna ha stigit kraftigt de senaste åren. Vad är det som har orsakat denna fördyring?
 
STF är väl en ideell förening? Då får de inte göra vinst (det är liksom en av grundförutsättningarna för att få räknas som ideell förening).

Så man kan ju misstänka då att de kanske fått skatteverket på sig för att de gjort för stor vinst förut.

Att vinsten är låg kan ju också bero på att budgeten faktiskt gått ihop, och att det inte har budgeterats för vinst utan pengarna har gått in i verksamheten istället. För eftersom man inte får göra vinst så bör ju inte budgeten vara gjord utifrån att man ska göra vinst.
 
STF är väl en ideell förening? Då får de inte göra vinst (det är liksom en av grundförutsättningarna för att få räknas som ideell förening).

Så man kan ju misstänka då att de kanske fått skatteverket på sig för att de gjort för stor vinst förut.

Att vinsten är låg kan ju också bero på att budgeten faktiskt gått ihop, och att det inte har budgeterats för vinst utan pengarna har gått in i verksamheten istället. För eftersom man inte får göra vinst så bör ju inte budgeten vara gjord utifrån att man ska göra vinst.
"Får inte gå med vinst"??????? "In i verksamheten istället"????? Alltså, STF redovisar överskott för de nämnda åren, och detta överskott går *därpå* tillbaka till verksamheten. Det finns inget olagligt i det.

Frågan var ställd till STF, och det kanske är bäst att STF svarar.
 
Vinst är ju ett sätt att skapa utrymme att ge sina ägare pengar. Något som ideella föreningar inte sysslar med. Så¨går man tex år 1 vinst så¨kan man år 2 göra förlust, som täckas av vinsten från är 1. Det är elementär ekonomi för ideella föreningar,
 
Jag har själv varit medlem i en förening som i ett par års tid blev tvungen att sänka medlemsavgifterna för att man hade för mycket pengar i kassan. Så föreningen så att säga subventionerade medlemsavgifterna för att minska det innestående kapitalet.
 
Jag har tagit del av STFs årsberättelse för 2018.

Det mest slående i avsnittet om ekonomin är det kraftigt avtagande överskotttet från 2015 och framåt; från (om jag tolkat siffrorna rätt) 28 till 1,7 miljoner - det senare inte ens 1% av omsättningen. Finns det någon enkel förklaring till detta och vad ska man tro om den framtida utvecklingen?

Besöken på fjällstationer har minskat under året. Finns någon förklaring, och är det därvid skillnad mellan fjällstationerna i väglöst land (tre i Jämtland, två i Norrbotten om jag fattat rätt) och dem vid väg?


På fjällstugorna blev det istället fler övernattningar än året innan. Samtidigt verkar av andras redogörelser priserna ha stigit kraftigt de senaste åren. Vad är det som har orsakat denna fördyring?
Hej Peter
Trevligt att du läser vår årsberättelse:) Vi har även gjort en liten film som i stora drag återkopplar 2018. Den hittar du här: https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/

Ang din fråga om ekonomin:
STF är en ideell förening som inte har vinstmaximering som mål, däremot är det viktigt att STF har ett positivt resultat för att säkra sin framtida utveckling i form av investeringar och satsningar. För att göra det behöver STF ha en vinstmarginal över en 5 års cykel på drygt 2-3%. Under de senaste åren har STF haft en bruttomarginal dvs resultat före avskrivningar mellan 4,0-11,0%. Under 2015 sålde STF en av sina anläggningar i Malmö, vilket påverkade resultatet med 20 mkr vilket gör att resultatet sticker ut jmf med de andra åren i årsberättelsen. Under 2018 är resultatet 1,7 mkr, framförallt för att året började med att liften i Abisko var ur funktion och det påverkade verksamheten resultatmässigt resten av året.

Vänligen Lena Walterholm/Chef affärsstöd STF
 

Liknande trådar