Self arrest?? (nybörjar fråga)

Stefan Gustafsson

Gäst
Sitter och läser "Glacier travel and crevasse rescue" där de ofta hänvisar till att partnern går i "self arrest" om en faller.Fråga 1:
Vad menas med self arrest, är det ett samlings namn på olika tekniker beroende på vilket underlag och lutning man går/klättrar på?
Fråga 2:
Skall man gå i rep lag på glaciärer där isen har kommit fram "ablation zone", eller är det för svårt att håll ett fall där?
 

[email protected] (Mattias Waldenvik)

Gäst
Hjälp dig själv

Man skulle väl kunna säga att "self arrest" innefattar alla tillfällen där man _själv_ stoppar ett fall, men i diverse handböcker avses oftast tekniker för att med isyxa stoppa sig själv när man börjar glida iväg på snö. Personligen tycker jag att man när man tränar detta gott och väl kan använda knäna istf fötterna då stegjärnsbeklädda fötter bör hållas från snön så att man inte hjular sig i fördärvet. I praktiken är nog det bästa att sparka ordentliga steg och använda isyxan disiplinerat så att man hindrar ett fall innan man rutchar iväg.


Någon regel för huruvida man bör knyta in sig eller inte när man promenerar över en snöfri glaciär är i praktiken upp till replagets omdöme. Att glaciären är snöfri innebär egentligen bara att man _ser_ problemen lättare, problemens karaktär i kombination med replagets kompetens tycker jag får avgöra.


Så som varandes en messerschmidt vill jag undra om inte ablationszonen är den del av glaciären som har negativ nettotillväxt, is måste flyta dit för att massan skall bevaras. Denna del kan, men behöver inte, vara snöfri.


Lycka till,


Mattias
 

Liknande trådar