Räddning i Sölvesborg - fastnad Base-hoppare

Lokaltidningen Blekinge läns tidning fortsätter sina artiklar och konstaterar att det skett en lagändring 20220701. Tidigare så föll grovt olaga intrång under allmänt åtal, dvs kan utredas av poils utan anmälan av den drabbade men efter lagändringen så kan även olaga intrång av normalgraden utredas under allmänt åtal, dvs utan anmälan från den drabbade,om det påkallat ur allmän synpunkt.

Fallskärmshoppet från masten kan ge tre års fängelse (blt.se)

Enligt artikeln kan normalgraden ge fängelse i upp till ett år.
Grovt dito kan ge minst 6 månader och upp till 3 år i fängelse.

Citerar även detta ur artikeln: " Om han fälls blir han också skadeståndsskyldig för räddningsinsatsen, vilket enligt uppgift till BLT skulle kunna röra sig om hundratusentals kronor."

Det finns flera risker med basejumps som görs via olaga intrång, inte bara de rent hopp-relatereade.

Räddningsinsats utsätter ju även räddningspersonalen för risker.

/Patrik
 
...och där någonstans tycker väl jag också att det går en rimlig gräns för räddningsinsatser.

Självklart skall räddningstjänsten rycka ut först och fundera på betalning sen i ett civiliserat samhälle.

Självklart (för mig) ska räddningstjänsten vara allmänt finanserad även för de som har otur eller tar mer risker än genomsnittet. Dvs fallskärmshoppare, rökare och fortkörare (inom rimliga gränser)

Däremot är det rimligt (för mig) att kräva skadestånd motsvarande kostnaden för en räddningsinsats vid grövre brott.
Exakt var den gränsen går kan man ju diskutera. Någonstans bortom lindrig fortkörning och hitom bombdåd...
 
Jag undrar lite grann vad du har emot t.ex. https://www.sjoraddning.se/?

För mig är det inte självklart att all räddningstjänst ska vara allmänt finansierad. Det finns begränsningar på hur mycket pengar som kan läggas på att uppehålla en god räddningsberedskap, och om det går att också utnyttja frivilliga, ideella och i visa fall även rent privata alternativ tycker jag att det är bra.

På samma sätt tycker jag att det är lämpligt att du får betala om du betett dig tillräckligt dumt/vårdslöst/illasinnat.

Olaga intrång följt att att behöva hissas ner av räddningstjänsten är något JAG tycker ska rendera en räkning. Annars är det någon annan som får betala. Och även "någon annans" pengar har en tendens att ta slut, och redan innan de tar slut kan det vara vettigt att diskutera var de gör bäst nytta.
 
Jag undrar lite grann vad du har emot t.ex. https://www.sjoraddning.se/?

För mig är det inte självklart att all räddningstjänst ska vara allmänt finansierad. Det finns begränsningar på hur mycket pengar som kan läggas på att uppehålla en god räddningsberedskap, och om det går att också utnyttja frivilliga, ideella och i visa fall även rent privata alternativ tycker jag att det är bra.

På samma sätt tycker jag att det är lämpligt att du får betala om du betett dig tillräckligt dumt/vårdslöst/illasinnat.

Olaga intrång följt att att behöva hissas ner av räddningstjänsten är något JAG tycker ska rendera en räkning. Annars är det någon annan som får betala. Och även "någon annans" pengar har en tendens att ta slut, och redan innan de tar slut kan det vara vettigt att diskutera var de gör bäst nytta.
En sak som ibland också diskuteras vid alpin-/bergsräddning i kärvt väder är hur stora risker räddarna ska utsättas för vid en räddning av nödställd(-a). "Rädda meniga Ryan"-dilemmat.

/Patrik
 
Jag undrar lite grann vad du har emot t.ex. https://www.sjoraddning.se/?

För mig är det inte självklart att all räddningstjänst ska vara allmänt finansierad. Det finns begränsningar på hur mycket pengar som kan läggas på att uppehålla en god räddningsberedskap, och om det går att också utnyttja frivilliga, ideella och i visa fall även rent privata alternativ tycker jag att det är bra.
Jag har absolut ingenting emot att andra alterantiv fyller upp där den offentliga servicen inte räcker till. Jag tycker däremot att det är bra att offentlig finansiering och styrning av räddningstjänsten är huvudregeln.

Om (som i detta exemplet) BASE-hoppning vore mer än en marginalföreteelse i sverige så att det fanns ett signifikant behov av specialicerad räddningstjänst just för personer som fastnat i master, på klipphyllor, fasader etc så hade det varit finemang med en fristående "base-räddning" på samma sätt som sjöräddnignen.
 

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook