Karbiner för aid

gahne; sa:
De flesta karbiner, i alla fall de som har jämförbara open-gate-prestanda, borde väl flexa ungefär lika mycket. Det är bara att det syns mycket tydligare på en wiregate.
jag inte säker på att det är så... Kan ju ha att göra med att materialet skiljer sig, mer segt material i en wiregate och mindre segt i oval, en oval karbin är ju betydligt tjockare och jag har inte märkt att de flexar över huvud taget...
 
När vi ändå är inne på ämnet. Hur kommer det sig att det INTE per automatik är så att tjockare karbiner håller för mer?
Jag köper det att smalare karbiner, typ wiregate, flexar mer än feta. Borde i så fall inte feta karbiner vara starkare?
Mina skruvkarbiner är bra mycket fetare än vissa av mina vanliga, och ändå ska de hålla för ungefär lika mycket.
Skumt.
 
En stor karbin kan behöva kraftigare gods för att ha samma styrka som en liten. Själv geometrin på den påverkar också detta, liksom att olika tvärsnitt kan innebära olika styrka. Tvärsnitten kan ju variera formmässigt och inte bara var av olika diameter.

En struktur som utsätts för fleraxliga tillstånd kan vara mjukare (alltså mindre styv) än en annan, men ändå vara starkare i det avseendet att det är längre till brottgränsen.

M a o är det svårt att ange regler för hur olika egenskaper varierar med t ex enbart tvärsnittsarean, om det inte är givet att allt annat är lika.

Skruvisar håller ju ofta för väldigt mycket med stängd grind, men har medioker maxlast med öppen grind. Det kan ju bero på att den öppna grinden är mycket osannolik och att man därför vid utformning och dimensionering tagit lite hänsyn till att den ska kunna råka vara öppen.
 
markus82; sa:
När vi ändå är inne på ämnet. Hur kommer det sig att det INTE per automatik är så att tjockare karbiner håller för mer?
Jag köper det att smalare karbiner, typ wiregate, flexar mer än feta. Borde i så fall inte feta karbiner vara starkare?
Mina skruvkarbiner är bra mycket fetare än vissa av mina vanliga, och ändå ska de hålla för ungefär lika mycket.
Skumt.
Inte så skumt om man tänker till.
Den svaga delen på en karbin är grinden. Detta gör att desto närmre grinden (dvs längre ifrån ryggen) kraften kommer desto svagare är karbinens form.

En D-karbin är starkast då repet hamnar så nära ryggen som möjligt. I D-karbiner (och även HMS-karbiner) hamnar repet sådär 5-15 mm längre ut, villket ger upphov till ett moment, detta gör den formen svagare.

Styrkan har inget att göra med vilken typ av grind karbinen har.
 

Liknande trådar