Alternative linjer för paths/trails "vandringsleder"

Det är ett problem att den av Garmin hittills använda tunna streckade linjen för trails är svår att se mot murrig bakgrund, framför allt om det också finns "intermediate" contour lines (ligger i Level0). De senare är visserligen bruna men nästan likadant streckade. I nya topo UK används en tidigare ej använd linje för path/trail och 60Cx firmware har fått upggraderas för att den ska kunna ses. Då jag ännu ej fått beställd UK topo har jag inte kunnat se hur den ter sig.

Som ett alternativ kan linjer av marin typ väljas. De återfinns på sidan 30 i pdfmanualen till cgpsmapper. Man kan använda Mapedit för att lägga in informationen, men detta program återger bara linjen som röd streckad med beteckning "unknown". I mapsource framträder de dock med vald färg och utformning. För att kompilera den till .mp sparade filen till img-format krävs en betald version av cgpsmapper land&marine, men den kan användas i en trettio dagars demo. Huruvida denna finness kan läggas in i nya ModifyMaps är en tills vidare öppen fråga.

På bifogade bild syns tre marina linjer och en hackig något transparant bredare linje. Det är "residential street" 0x6 som inte förekommer i den topokarta jag tittat närmare på.En marin linje med färg 1 och typ 32 i skärmbild från 76CS


[Ändrat av jonasolof 2006-03-04 kl 22:12]
 
Här är Sveinung Larsens provkarta på olika typer av marina linjer. Man ska dock inte lita på att alla detaljer kommer att återges av handhållna GPSen. Det är i alla fall lätt att göra en "taggtråd" som inte ser ut som en annan linje i kartan. Av färger är det bäst att välja rött eller blått. Orange blir rött, övriga kommer inte att synas bra eller sammanfaller med andra färger i terrängkartan.

http://images16.fotki.com/v285/fileOWGt/a230b/8/864923/3295616/marinestyles.jpg
 

Liknande trådar

Logga in

Tips!