• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Ännu en RT90 fråga

Hallo.

Jag har en Garmin etrex med version 2.09.
Om jag befinner mig på denna position enligt Swedish Grid / RT90

Väst/Öst 1645400
Syd/Nord 6568500

så borde väll väst/öst koordinaten visas som X i min GPS, och syd/nord koordinaten visas som Y?

Så blir det inte i min iallafall. Det står X 6568500 Y 1645400. Går jag rakt norrut så är det X som ändras, och går jag rakt västerut så är det Y som ändras.
Nu var det länge sen jag tittade i någon mattebok men visst är det väll X som är horisontel position och Y som är vertikal positionen i ett koordinat system?
Har jag missat nått här eller blandar min GPS ihop X och Y?
 
Bara verkar konstigt

Om man studerar hur Rikets nät/RT 90 definieras, är det inte alls konstigt.
Detta har dessutom diskuterats på Utsidan, någon gång för länge sedan, så det går säkert att leta fram, för intresserade.

Anders
 
Som sagt: Inte all konstigt, bara allmänt störande att man när RT90 definierades valde att frångå den "allmänna internationella konventionen" kring koordinatsystem, dvs att X-axeln är vågrät. Gäller att hålla tungan rätt i mun bara, t ex när koordinater ska tas in i ArcView.
Anders
 
Säkert militärt

Bör väl vara inspirerat av något militärt ursprung.

Betänk bara att i armén är allt material, som inte är gjort av tyg, tygmaterial, emedan material gjort av tyg kallas intendenturmaterial.

Anders
 
tygmateriel (av tyg, av medellågty. tûch, här 'don', 'utrustning'), militär gemensam benämning på vapen, ammunition, fordon m.m. till skillnad från materiel för förplägnad, beklädnad m.m. som kallas intendenturmateriel;

källa; Nationalencyklopedin.
 
X och Y.

Läste lite geodetisk mätteknik en gång i tiden och då vände vi också på koordinataxlarna... Det var ingen som riktigt kunde förklara varför man gjorde så, men så gjorde man.
 
Tobbe59; sa:
tygmateriel (av tyg, av medellågty. tûch, här 'don', 'utrustning'), militär gemensam benämning på vapen, ammunition, fordon m.m. till skillnad från materiel för förplägnad, beklädnad m.m. som kallas intendenturmateriel;

källa; Nationalencyklopedin.
Jag visste väl att Anders är ett vandrande lexikon så välorienterad som han är.
 
graylingman; sa:
Som sagt: Inte all konstigt, bara allmänt störande att man när RT90 definierades valde att frångå den "allmänna internationella konventionen" kring koordinatsystem, dvs att X-axeln är vågrät. Gäller att hålla tungan rätt i mun bara, t ex när koordinater ska tas in i ArcView.
Anders
I matematiken och fysiken är högersystem den vanliga konventionen, men för den skull kan man inte kalla det en "allmän internationell konvention". Konventionerna är helt enkelt olika i olika sammanhang. Inom geodesin är det inte alls ovanligt med vänstersystem. Tänk bara på hur geodetiska koordinater anges, först latitud med positiv riktning norrut och sedan longitud med positiv riktning österut. Det är alltså den konventionen som man har överfört till Rikets nät som koordinatsystemet heter. RT90 är inget koordinatsystem utan ett geodetiskt datum, d.v.s. ett samband mellan ett antal uppmätta punkter och referensellipsoiden.

Det är faktiskt inte så dumt att använda ett vänstersystem för geodesi. Till matematikens högersystem hör ju att vinklars positiva riktning är moturs, men kompassvinklars positiva riktning är medurs. Tack vare att koordinatsystemet är ett vänstersystem kan man ändå använda de vanliga formelsamlingarnas alla trigonometriska formler utan att behöva räkna om vinklarna.

Hälsningar
Harald
 
enkelt

visst kommer det från det militära, närmare bestämt för att på ett effektivt sätt kunna leda artellerield. Då är nämligen Z dvs höjden över havet intressant. Eftersom man sällan skjuter på mål under havets yta är det praktiskt att ha Z axelns nollpunkt vid havsytan.

Gört ett enkelt experiment. Tejpa ihop tre pennor som får symbolisera de tre axlarna. Vänd dit ihoptejpade verk så att Z-axelns spets pekar uppåt. Du kommer direkt se varför X- och Y-axlarna är "omvända" i rikets nät.


Tjenixen
 
Frågan är inte ny

Nu och då vänder sig folk till Lantmäteriverkets geodetiska enhet och frågar varför vi på svenska kartor har x mot norr och y mot öster. Jag och mina kolleger har gjort en del efterforskningar men inte lyckats vaska fram något säkert svar, men vi gissar att anledningen är historiskt betingad.

Den projektion vi använder för att överföra (lat,long) till (x,y) i RT 90 heter Transversal Mercator (eller Gauss-Krüger). Principen för denna projektion är att man avbildar den krökta jordytan vinkelriktigt (konformt) på en liggande cylinder som tangerar jordklotet längs en meridian. Lambert publicerade en lösning till detta problem 1772 för en klotformad jordmodell. Gauss var den som åren 1816-22 löste problemet för en ellipsoid. Gauss använde i sin lösning just konventionen x mot norr och y mot öster, troligen beroende på att han skrev latituden före longituden och hade azimuten orienterad medurs. När vi Sverige i början på 1900-talet införde Gauss-Krügers projektion för svensk kartläggning var influenserna från Tyskland starka. Det är därför sannolikt att vi anammade den konvention som då redan var väletablerad i Tyskland.

En ytterligare förklaring till varför Gauss och hans kollegor valde denna konvention tror jag kan vara den som Harald Nordius pekar på. Om man vill räkna vinklar medurs bevarar man hela den trigonometriska formelapparaturen genom att välja x mot norr och y mot öster.

Noteras bör att för den typ av koordinater som GPS primärt använder, geocentriska (X,Y,Z), är axlarna i XY-planet orienterade som i skolboken.

Bo-Gunnar
 

Logga in