mavas

  1. Kalle G

    Vandringstips väster om Mavasjaure-Pieskehaure (jaure?)

    Hej, jag söker tips om vägval och terräng söder om Mavasjaure, och sedan vidare norrut mot Pieskehaure. Jag planerar att vandra från väg 95 via Ikesjaure och sedan vika av västerut innan Mavas, prel ungefär vid vattendelaren i Iggesvágge. Tanken är att följa Mavasjaure södra "strand" (menar...

Logga in