Nyheter > Statsanslaget för friluftslivet fördelat

Statsanslaget för friluftslivet fördelat

24 friluftsorganisationer delar år 2019 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 26 miljoner kronor till organisationsbidrag och 21,8 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt). Friluftsorganisationerna som oförtrutet arbetar med att aktivera barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper - bidrar till fysisk aktivitet och till att skapa sociala sammanhang.

- Årets fördelning av de statliga medlen till friluftslivets organisationer medför en fortsatt satsning på främst barn och unga. Friluftsorganisationerna kommer i och med årets fördelning ges möjlighet att ta ut ytterligare 10 000 tals barn på spännande aktiviteter. Med årets anslag prioriteras verksamheter vars syfte är att fördjupa samarbetet med skolorna, öka integrationen i samhället och förbättra folkhälsan genom utevistelse, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 80 ansökningar från 27 olika organisationer. Det ansöktes om 74 miljoner kronor och översökningsgraden var 54 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2019 års anslagsmedel fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté.

Protokollet i sin helhet, där det också redovisas vad pengarna går till hos dem som fått verksamhetsbidrag, finns att tillgå på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag. . 

Organisationsbidrag per organisation, kr

Cykelfrämjandet, 525 000

Friluftsfrämjandet, 9 400 000

Riksförbundet Hälsofrämjandet, 190 000

Sportfiskarna, 5 000 000                                                                                                                               

Svenska Båtunionen, 520 000

Svenska Fjällklubben, 100 000

Svenska Folksportförbundet, 100 000

Svenska Frisksportförbundet, 110 000

Svenska Islandshästförbundet, 110 000

Svenska Jägareförbundet, 750 000

Svenska Kennelklubben, 750 000

Svenska Kryssarklubben, 490 000

Svenska Livräddningssällskapet, 1 800 000

Svenska Turistföreningen, 2 200 000

Sveriges Ornitologiska Förening, 220 000

Svenskt Friluftsliv, 3 700 000

Summa organisationsbidrag: 25 965 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr

Cykelfrämjandet, 500 000

Friluftsfrämjandet, 3 250 000

Förbundet Skog och Ungdom, 370 000

Riksförbundet Hälsofrämjandet, 350 000

Riksförbundet Sveriges 4H, 1 025 000

Scouterna, 2 100 000

Sportfiskarna, 4 550 000

Svenska Brukshundsklubben, 600 000

Svenska Båtunionen, 260 000

Svenska Frisksportförbundet, 487 500                                                                                                            

Svenska Jägareförbundet, 400 000                                                                                                                         

Svenska Kanotförbundet, 1 072 500

Svenska Klätterförbundet, 1 394 000

Svenska Kryssarklubben, 534 000

Svenska Livräddningssällskapet, 1 739 000

Svenska Naturskyddsföreningen, 2 275 500

Svenska Orienteringsförbundet, 385 000

Svenska Turistföreningen, 341 500

Sveriges Ornitologiska Förening, 186 000

Summa verksamhetsbidrag: 21 820 000

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in