Nyheter > Snart dags för Sveriges största fågelräkning

Snart dags för Sveriges största fågelräkning

Grönfink Foto: P-G Bentz 

Vinterfåglar Inpå Knuten 26 - 29 januari

De senaste åren har drygt 20 000 svenska hushåll deltagit i räkningen och rapporterat sina resultat. Det stora antalet till trots, utgör dessa 20 000 bara en liten del av alla de svenska hushåll som matar fåglar varje vinter. Man räknar med att uppemot 500 000 hushåll matar fåglar varje vinter, och de blir bara fler och fler. Fågelmatning är en folkrörelse.

Vi matar fåglar både för att fåglarna och vi själva ska må bra: Livet kring fågelborden betyder nämligen mycket även för vårt eget välbefinnande! Fåglarna skänker liv och rörelse åt annars mörka och kanske händelselösa vinterdagar.

Alla som har fågelmatningar uppmanas nu att försöka räkna de fåglar som besöker ”de dukade borden” under sista helgen i januari. Uppgifterna rapporteras sedan till BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) där en sammanställning görs. Rapporteringen görs bäst via föreningens hemsida för ändamålet www.vinterfaglar.se, men det är också möjligt att rapportera via en gratis-app liksom via post på ett särskilt rapportkort. Notera att rapporteringsverktyget på internet öppnas först när räkningen startar – det vill säga den 26 januari.

Räkningen startar fredagen 26 januari och avslutas måndagen 29 januari. I och med att det går att räkna även under fredagen och måndagen kan förskolor, skolor, arbetsplatser med flera också medverka.

Med ”Vinterfåglar Inpå Knuten”, som denna fågelräkning kallas, får man in ett stort material med spridning över hela landet. Varje år presenteras en nationell topplista och, i mån av intresse, även regionala topplistor. Med undantag för att talgoxen alltid toppar den nationella listan, varierar ordningsföljden mellan fåglarna en hel del, bl.a. på grund av väder och snöförhållanden. Men räkningen har även en mera allvarlig bakgrund. Under de tolv år som räkningen pågått har man redan fått nya värdefulla kunskaper om våra vinterfåglar och de villkor som påverkar deras liv.

Redan under söndagen 28 januari hoppas de kunna komma med preliminära resultat från årets räkning.

Grönsiska Foto: Stefan Oscarsson

Behöver du lite koll på hur de vanligaste fåglarna ser ut har Natursidan en guide här.

Har du varit med och räknat "Vinterfåglar inpå knuten?

 
 

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in