Nyheter > Satsningar på friluftsliv för barn och unga ...

Satsningar på friluftsliv för barn och unga - 2020

Fysisk aktivitet bidrar till hälsa och även till att skapa sociala nätverk och sammanhang. Där gör Friluftsorganisationerna ett stort arbete – med att ta ut barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper ut i naturen. Fördelningen av statens medel till Friluftsorganisationerna är nu klar. 
24 friluftsorganisationer delar år 2020 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 26,8 miljoner kronor till organisationsbidrag och 21,0 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt).

-  Regeringens fortsatta anslag för år 2020 visar att regeringen sätter stort värde på våra friluftsorganisationer och att det finns en önskan att människor aktiverar sig och utövar friluftsliv. Rörelse och aktivitet är särskilt viktigt för våra barn och unga och jag är glad att arbetet med att utöva friluftsliv får möjlighet att utvecklas, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 81 ansökningar från 32 olika organisationer. Det ansöktes om 71 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 49 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Sammanfattning av fördelning av medel, nedan. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

Organisationsbidrag per organisation, kr
Cykelfrämjandet, 575 000

Friluftsfrämjandet, 9 600 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet, 210 000
Sportfiskarna, 5 250 000                                                                                                                               
Svenska Båtunionen, 570 000
Svenska Fjällklubben, 110 000
Svenska Folksportförbundet, 100 000                                                                                         
Svenska Frisksportförbundet, 120 000                                                                                                  
Svenska Islandshästförbundet, 120 000
Svenska Jägareförbundet, 825 000                                                                             
Svenska Kennelklubben, 750 000
Svenska Kryssarklubben, 540 000
Svenska Livräddningssällskapet, 1 720 000
Svenska Turistföreningen, 2 310 000
Sveriges Ornitologiska Förening, 240 000
Svenskt Friluftsliv, 3 700 000
Summa organisationsbidrag: 26 740 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr
Cykelfrämjandet, 1 500 000 
Friluftsfrämjandet, 1 950 000
Förbundet Skog och Ungdom, 411 500
Riksförbundet Sveriges 4H, 1 070 000
Scouterna, 1 305 000

Sportfiskarna, 4 700 000 
Svenska Brukshundsklubben, 1 150 000
Svenska Båtunionen, 250 000
Svenska Fjällklubben, 170 000
Svenska Islandshästförbundet, 58 000                                                                                                          
Svenska Jägareförbundet, 499 000                                                                                                                          
Svenska Kanotförbundet, 1 002 500
Svenska Klätterförbundet, 1 669 000
Svenska Kryssarklubben, 525 000
Svenska Livräddningssällskapet, 2 450 500
Svenska Naturskyddsföreningen, 975 500
Svenska Orienteringsförbundet, 900 000
Svenska Turistföreningen, 245 000
Sveriges Ornitologiska Förening, 214 000
Summa verksamhetsbidrag: 21 045 000

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter. 

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!