Nyheter > Olofström är Sveriges friluftskommun 2021

Olofström är Sveriges friluftskommun 2021

Olofström vinner priset som Sveriges bästa friluftskommun 2021. Partille har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest och utses till Årets förbättrare. Priserna delades ut den 8 september på Tankesmedja för friluftsliv.

Utmärkelserna utgår från en undersökning om kommunernas arbete för friluftsliv. Kommunerna svarar på frågor om planering, information, samarbete och aktiviteter. I år deltog 207 av Sveriges 290 kommuner i undersökningen som genomförts varje år sedan 2010.

– Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för friluftsliv. Genom långsiktig fysisk planering, markinnehav, skydd och skötsel av natur, aktiviteter inom skola och omsorg, stöd till friluftsorganisationer, dialog och näringslivsutveckling kan kommunen bidra till människors möjligheter att vistas i naturen och att nå de nationella friluftslivspolitiska målen, säger Ingela Hiltula, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Olofströms koppling till barnkonventionen avgjorde

Många kommuner har uppnått mycket goda resultat i årets undersökning. Maximalt antal poäng i undersökningen är 32 poäng och 30 kommuner har fått 29 poäng eller mer.

– I årets enkät fanns det möjlighet att berätta hur kommunen arbetat med att stärka barns och ungas tillgång till friluftsliv med utgångspunkt i barnkonventionen. Olofström har på många skilda och kreativa sätt främjat friluftsliv för barn i olika åldrar och för barn med olika funktionsvariationer, vilket blev utslagsgivande säger Ingela Hiltula.

– Det är särskilt roligt att priset i år går till en kommun som arbetar kreativt med lärmiljöer och engagerar skolor och förskolor. Det är med friluftsliv som med allt annat; det börjar med barnen, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Årets förbättrare – Partille kommun

Den kommun som förbättrat sitt friluftslivsarbete mest under den senaste treårsperioden är Partille kommun, följt av Fagersta och Herrljunga.

Med en förbättring på 38 procentenheter har Partille visat att det på kort tid går att stärka och utveckla friluftslivet. Kommunen visar på framgångsrikt friluftslivsarbete som kommer invånarna till nytta.

Samverkan stärker förutsättningarna

Genom samverkan med andra aktörer kan kommunen ytterligare stärka förutsättningarna för ökad folkhälsa genom vistelse i vardagsnära natur.

– Kommunens långsiktiga samarbete med ideella föreningar skapar goda förutsättningar för att föreningarna kan bidra med de positiva effekterna som friluftsliv ger, till exempel bättre folkhälsa, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Olofströms kommun får 50 000 kr att använda till fortsatt arbete för friluftsliv. Priset Sveriges Friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2021-09-15 06:54   Trottoarbonden
Grattis Olofstrøm !!
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!