Nyheter > Ny internationell nordisk master i ...

Ny internationell nordisk master i friluftsliv

För första gången har fyra nordiska lärosäten utvecklat en gemensam master i friluftsliv. Studierna är på heltid och pågår under två år. Programmet ger kunskap om hälsoperspektiv relaterade till friluftsliv, gröna tätortsnära miljöer och en stärkt förmåga att förstå och uppleva naturen. Programmet är på engelska och startar hösten 2020.

Studierna uppmärksammar aktuell forskning om friluftsliv i relation till hållbarhet, hälsa och lärande. Det ingår också att utveckla ny kunskap om hur människor förhåller sig till och förstår natur, friluftsliv och dess turism. Under alla fyra årstider tillämpas även praktiska aktiviteter i det nordiska landskapet.

Programmet kombinerar studenternas intresse för hälsa och natur med verktyg för mer hållbara relationer mellan människa och natur.
– I detta ingår kunskaper om friluftsliv i tätortsnära landskap och vikten av olika hälsoperspektiv relaterade till gröna miljöer, fysisk aktivitet, hälsa och naturmöte. Programmet ger en växande förståelse för organisatoriska och politiska frågor relaterade till friluftsliv i Norden och kompetens inom verksamhetsledning , säger Suzanne Lundvall, prefekt vid GIH.

Efter avslutade studier finns goda framtidsutsikter för anställning som koordinator eller chef inom ekoturism, hälsopromotion eller rekreation. Inom utbildningssektorn är alternativen många och utbildningen kan också kombineras med en examen från en lärarutbildning eller annan formell lärarbehörighet. Det finns även möjligheter att ta anställning inom högre utbildning eller gå vidare med studier för en doktorsexamen.

Om du är intresserad av friluftsliv, gröna miljöer, hälsa, fysisk aktivitet och turism är denna masterutbildning ett bra framtidsval.

De fyra nordiska lärosätena är Universitet Sørøst och Norges idrottshögskola i Norge, Holár University på Island och Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Sverige. GIH är beläget nära Stockholm city och campus ligger inom den Kungliga nationalstadsparken, så utbildningen erbjuder rikligt med tillfällen till fältstudier i tätortsnära miljöer. Programmet har stöd från Nordiska Ministerrådet.

För information om hela masterprogrammet: 
www.usn.no/friluftsliv

För information om GIH:s delkurser och hur du söker till utbildningen:
www.gih.se/nordiskmaster

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in