Nyheter > Naturen extra viktig under pandemin

Naturen extra viktig under pandemin

Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort bland aktörer som möter besökare i naturen bekräftar nu att rekordmånga besökte den svenska naturen under sommaren.

Naturvårdsverket har frågat länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer,  turistföretag och ledförvaltare om hur de upplevde sommaren 2020. En majoritet av de som svarat anger att de upplevde en stor eller mycket stor ökning av besökare i naturen. En ökning av antalet förstagångsbesökare är också tydlig.   

– Naturen ger oss möjlighet till återhämtning och bättre hälsa. I pandemins spår ser vi att naturen blir extra viktig och att fler upptäcker vår natur och väljer att vistas där, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.  

Viktigt att visa hänsyn 

De flesta aktörer som har svarat på enkäten anser att det höga besökstrycket har varit övervägande positivt, men många har också sett att det inneburit ökade påfrestningar när fler besökare är ute samtidigt. Parkeringsproblem, nedskräpning och trängsel är de problem som har ökat mest under sommaren enligt enkätsvaren.  

Allemansrätten gör att alla har tillgång till naturen, men här ingår även att ta ansvar för natur och djurliv och att visa hänsyn till markägare och andra besökare.

– Vi vet att kunskapen om allemansrätten är hög i Sverige och nu är det dags att vi i ännu större utsträckning tar vårt ansvar och visar vad vi kan – att inte störa och inte förstöra. Här är vi många aktörer som jobbar tillsammans för att vi hållbart ska kunna fortsätta njuta av vår natur i Sverige, säger Claes Svedlindh.  

Skyddade områden betydelsefulla för många 

Det ökade besökstrycket märktes inte minst i naturreservat och nationalparker. 
Länsstyrelserna signalerar en tydlig ökning av besökare i många naturreservat och nationalparker, trots uteblivna utländska besökare.  

– De utökade medel som har aviserats i regeringens budgetproposition ger bra förutsättningar för att förvalta naturreservat och nationalparker och därmed möta det höga besökstrycket och dess utmaningar. Av hänsyn till både medmänniskor och natur är det ändå viktigt att vi sprider ut oss och inte glömmer att vi har över 5 000 naturreservat och 30 nationalparker med värdefull natur att välja mellan i Sverige, avslutar Claes Svedlindh. 

Så genomfördes undersökningen

Undersökningen riktades till länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare. Den genomfördes under två veckor hösten 2020 och besvarades av 227 personer. Svaren speglar den svarandes eller en organisations upplevelse i en viss fråga. Undersökningen ger inga siffror om antal besökare i naturen, någon sådan samlad statistik finns inte idag. Svaren har använts som ett underlag till samtal och dialog med olika aktörer för att få en bild av upplevelser kring årets sommarsäsong.  

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar