Nyheter > Nationalparksresan

Nationalparksresan

I Sverige finns en vacker och storslagen natur präglad av olika landskapstyper som fjäll, ädellövskog, våtmark, barrskog, sjöar och vattendrag samt kust och hav. Delar av den vackraste och mest värdefulla naturen finns skyddad i våra 29 nationalparker. Från skånska Stenshuvud i söder till lappländska Vadvetjåkka i norr.


Foto: Linnea Nilsson Waara
 
För att stilla den egna upptäckarlusten, för att inspirera andra till naturupplevelser och som en hyllning till den svenska naturen startar nu David Erixon och Niclas Bentzer projektet Nationalparksresan tillsammans med systrarna Erika och Linnea Nilsson-Waara.
 
- Nationalparksresan går ut på att besöka Sveriges samtliga nationalparker och uppleva det bästa de har att erbjuda och förmedla dessa upplevelser vidare, säger David Erixon.

Målet med Nationalparksresan är att sprida kännedom om den svenska naturskatten, inspirera till egna uteupplevelser och därmed öka lusten att vilja bevara naturen. Grundarna bakom projektet hoppas att det kan leda till ett ökat intresse för frågor som rör miljö och klimat.
 
Nationalpark är det starkaste naturskyddet i Sverige och 2016 finns totalt 29 områden som har klassats som skyddsvärd nog för att erhålla statusen. Arbetet pågår kontinuerligt och fler områden kan vara på väg att bli nationalparker.  De mest kända nationalparkerna är kanske de stora fjällområdena Sarek och Padjelanta. Men även Skuleskogen på Höga Kusten och Tyresta i Stockholmsområdet klingar förmodligen bekant hos många.
 
Det finns ingen tidsplan utan besöken i nationalparkerna genomförs när tiden finns och möjligheten existerar.
 
- Våra tidigare projekt har varit långa skidturer. Kanske svåra att kopiera och genomföra för gemene man. Men nationalparker finns utspridda över hela landet. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra till lättillgängliga besök i naturen. Känner man till naturen vill man också ta ansvar för den, avslutar Niclas Bentzer.

Det går att följa Nationalparksresan både hos deLuxeturer

och hos WaaraWorldwide

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!