Nyheter > Kullaberg certifieras som hållbar ...

Kullaberg certifieras som hållbar turistdestination

Foto: Björn Olsson, Länsstyrelsen Skåne

Daniel Åberg, platschef på Kullabergs naturreservat på Länsstyrelsen Skåne, fick beskedet från Europarc Federation. Certifieringen gäller i fem år och under den tiden ska naturreservatet arbeta med den handlingsplan för hållbar turism som tagits fram.

– Det känns fantastiskt bra. Vi har lagt ned många timmar på det här arbetet, inte bara vi som arbetar i naturreservatet utan också företagare, markägare, kommunen, intresseorganisationer och andra som är engagerade i Kullaberg. Det är roligt att det ger resultat och jag är övertygad om att vi kan utveckla naturvårdsstrategier som underlättar skyddet av den biologiska mångfalden. Det här blir positivt för turismen på Kullaberg och kommer ge ekonomiska, sociala och kulturella effekter, säger Daniel Åberg.

Europarc är en organisation med 450 medlemmar som samarbetar för att skydda Europas mest värdefulla naturområden. "Charter for Sustainable Turism", som Kullabergs naturreservat nu får, är en certifiering för naturområden för att främja miljöskyddet och en hållbar turism. I dagsläget är 162 naturområden i 18 olika länder certifierade. Kullaberg blir först i Sverige, som alltså blir det nittonde landet med en certifiering.

– För att bli certifierad finns tydliga krav, framför allt en etablerad samverkan med lokala aktörer som visar att man arbetar aktivt för att utveckla naturområdet i hållbar riktning. Där har vi skapat våra Kommunala forum där vi har haft flera bra möten för att tillsammans arbeta fram en strategi och sedan en handlingsplan för en hållbar utveckling på Kullaberg, berättar Daniel Åberg.

För att arbeta med handlingsplanen har Kullabergs naturreservat beviljats ett bidrag från Jordbruksverket på 2,2 miljoner kronor. Planen innehåller bland annat:

  • Att genomföra en mobilitetsplan för hur man bäst rör sig på Kullaberg (exempelvis kan cyklister där det är möjligt färdas på andra stigar än hästar) och hur man på ett hållbart sätt kan ta sig till naturreservatet.
  • Diplomering av guideföretag
  • Miljöutbildning för lokala näringsidkare på Kullaberg.
  • Ett nytt skyltkoncept för naturreservatet.

– Jag tror att det här sammantaget kommer att innebära att vi kan skydda, bevara och förbättra Kullabergs naturvärden samtidigt som vi kan utveckla friluftslivet och turistupplevelserna på Kullaberg ytterligare . Och vi kommer att få mycket positiv uppmärksamhet, inte minst internationellt, säger Daniel Åberg. 

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!