Nyheter > Kampanj för att stoppa tågnedläggning

Kampanj för att stoppa tågnedläggning


SJ vill köra kommersiell nattågstrafik från både Malmö och Göteborg till Jämtland. Foto: Stefan Nilsson

Från årsskiftet 2020/2021 kommer direkttågen från Göteborg till Jämtland och Norrbotten att tas bort.

Det norska bolaget Vy har vunnit Trafikverkets upphandling av trafiken mellan Stockholm och upp till övre Norrland. SJ kommer fortsätta köra trafiken mellan Stockholm och Jämtland men säger sig inte kunna ha direkttåg från Göteborg under hela året. Under sportlovssäsongen kommer direkttågen mellan Göteborg och Jämtland dock att finnas kvar. 

Jakob Granqvist som bor i Luleå har skapat en kampanjsida och namninsamling för att påverka beslutet.

Vill du läsa och skriva under, gör det här.

Diskutera gärna i forumtråden här.


Pressmeddelande från SJ:

Den dagliga nattågstrafiken från Göteborg till Jämtland och övre Norrland som SJ införde för drygt ett år sedan har skapat nya och omfattande resandeflöden från Västsverige som SJ vill bygga vidare på. Trafikverkets upphandling av nattåg innefattade inte nattåg till och från Göteborg. Därför undersöker SJ nu möjligheterna för kommersiell nattågstrafik till Jämtland från både Malmö och Göteborg under högsäsong.

- Nattågen från Göteborg är något som vi på SJ införde i december 2018 för att utveckla resandet till och från Jämtland. Vi vet att färre byten ökar reslusten och resenärerna i Västsverige hittade snabbt till nattågen. Under vintersportsäsongen står nästan en tredjedel av det totala resandet i nattågen till Jämtland av resenärer från Västra Götaland och Örebro län, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Inför den nu genomförda upphandlingen lyfte SJ fram att linjerna borde upphandlas gemensamt för att därigenom möjliggöra nattågstrafik även till och från Göteborg för både Jämtland och övre Norrland.

Trafikverket valde att upphandla nattågstrafiken till Jämtland och till övre Norrland var för sig och enbart till och från Stockholm. Tilldelningen av uppdragen (Jämtland till SJ och övre Norrland till Vy) innebär att de nu inte finns samma möjlighet att köra nattågstrafiken till och från Göteborg med en och samma operatör.

- Det är naturligtvis tråkigt att inte köra till övre Norrland, och det innebär dessutom att vi inte som idag kan hänga på Jämtlandsvagnar på tågen mot Göteborg. Vi undersöker dock ett antal nya trafikupplägg med de nattågsvagnar SJ förfogar över. Då är det helt naturligt att titta på både Malmö och Göteborg ur ett Jämtlandsperspektiv. Vi har under de senaste dagarna haft en tät dialog med både aktörer och näringslivet i region Jämtland-Härjedalen, säger Jan Kyrk.

Den nattågstrafik från Malmö och Göteborg som SJ undersöker handlar om kommersiell nattågstrafik som är inriktad på högsäsong. SJs tanke är att hitta lösningar som tar vid då den nuvarande tidtabellen tar slut i mitten av december. Fram till dess körs trafiken exakt som den gjorts sedan december 2018.