Nyheter > I Vittfarnes kölvatten

I Vittfarnes kölvatten

"-Bakgrunden för expeditionen är en av Sveriges första kända historiska händelser, det stora vikingatåg i österled som leddes av Ingvar den vittfarne" - säger arkeologidocenten Mats G Larsson, en av initiativtagarna till expeditionen.

"- Färden finns omtalad på minst 26 runstenar i Mellansverige samt i en fantasifull isländsk saga. En sammanställning av dessa skrifter gjorde jag 1990 i boken "Ett ödesdigert vikingatåg".

"- Målet med expeditionen är att genom noggrann dokumentation av färdvägar, studier av kulturminnen och sökande efter gammal historia utöka kunskaperna
om hur man klarade av de dåtida flodfärderna"- säger Håkan Altrock, projektledare och skeppare på expeditionen.

"Vidare kommer vi undersöka om det verkligen var möjligt för Ingvar att ta sig fram denna väg. Detta genom att jämföra de fakta som finns med iakttagelser
på plats. Expeditionen vill också hjälpa till att knyta kontakter mellan företag i Sverige som vill etablera sig i dessa länder och med företag och
myndigheter i de olika länderna som genomfärdas. Helt i linje med vad vikingarna gjorde för 1000 år sedan."

Expeditionen börjar i Gammalsvenskby i södra Ukraina våren 2004. Här avbröts de tidigare vetenskapliga expeditioner som under säsongerna 1994 och 1996
genomfördes med vikingabåten Aifur från Sigtuna till Dnjeprs mynning via flodsystemen i det forna Sovjet.
"Vår resa kan ses som en fortsättning på denna expedition." - menar Håkan Altrock."

Resan går ut från floden Dnjepr, förbi Krimhalvön och vidare längs den ryska och abchaziska kusten. Vid floden Rionis mynning börjar inlandsfärden. Efter
färd på denna flod och mindre bifloder samt diverse landdrag sjösätts båten därefter i floden Kura som mynnar ut i Kaspiska havet vid Azerbajdzjans kust.
Slutmålet är Azerbajdzjans huvudstad Baku.


Mer information på hemsidan

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!

Aktuellt: Under Lagos yta