Nyheter > Fulufjällets nationalpark rustar upp

Fulufjällets nationalpark rustar upp

Länsstyrelsen satsar stort på Fulufjällets nationalpark där myndigheten ska anlägga en ny parkering och ytterligare rusta upp leder kring Njupeskär. Foto: Länsstyrelsen

Som vi skrivit tidigare så är nu Naturvårdsverkets fördelning av medel till Sveriges 21 länsstyrelser klart och länsstyrelserna börjar rapportera vad de gör för de inkomna pengarna. 

- I Dalarnas län satsar vi på att tillgängliggöra och informera om våra vackra skyddade områden. Vi satsar stort på Fulufjällets nationalpark där vi ska anlägga en ny parkering och ytterligare rusta upp leder kring Njupeskär, vårt höga och vilda vattenfall, säger Björn Forsberg, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En av de nya satsningarna för året är att skapa fler så kallade ”Gröna jobb”. Syftet är att hitta enklare vägar till jobb för nyanlända och personer som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Det handlar om jobb som ger människor sammanhang, kunskap och självförtroende samtidigt som naturvårdsåtgärder blir utförda.

- Vi kommer att anställa en samordnare till Gröna jobb som får i uppdrag att koordinera de åtgärder som behöver genomföras i våra skyddade områden. Sedan är det Skogsstyrelsens arbetslag som utför arbetet. Det är bra för våra naturvärden och känns inspirerande att få vara en del i att skapa meningsfulla arbetsuppgifter, säger Björn Forsberg.

Att skydda och genomföra åtgärder för värdefull natur är ett omfattande jobb i hela Sverige. Stora delar av anslagen går till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet i fjällen, åtgärder för hotade arter, skötsel av nationalparker och naturreservat och att ersätta markägare vid nya naturreservat.

Läs vad Länsstyrelsen i Skåne satsar på för sina medel.

Fakta
Idag finns över 4700 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige. I Dalarna finns 2 nationalparker och strax över 300 naturreservat.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!