Nyheter > Fler friluftsaktiviteter för barn och unga

Fler friluftsaktiviteter för barn och unga

23 friluftsorganisationer delar år 2018 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 24,2 miljoner kronor till organisationsbidrag och 23,6 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt). Friluftsorganisationerna arbetar målmedvetet med att aktivera barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper som bidrar till fysisk aktivitet och till att skapa sociala sammanhang.

- Fysisk aktivitet är en av grunderna för en god folkhälsa. Vi är därför glada över att regeringens anslag för år 2018 ger friluftsorganisationerna möjlighet att bidra till friluftsliv, rörelse och aktivitet för våra barn och unga. Regeringen skriver i budgetpropositionen att de ”anser att förutsättningarna för människor att utöva friluftsliv fortsatt bör utvecklas.” Vi tycker det är ett särskilt glädjande besked då vi ser hur stillasittande och inaktivitet ökar i vårt samhälle, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer. Det ansöktes om 71 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 50 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!