Nyheter > Fjälledare skapar intresseorganisation

Fjälledare skapar intresseorganisation

Den 3-4 november samlas fjälledarutbildare i Östersund. Syftet med mötet är att bilda en intresseorganisation för utbildare av fjälledare.

I dag finns ingen intresseorganisation för fjälledare. Det vill vi skapa. För att vi ska hålla en hög klass på utbildningen är det viktigt att vi som utbildar fjälledare arbetar tillsammans, säger Urban Axelsson, utbildningsansvarig Campus Åre.

Många utbildare arbetar enligt fjälledarnormen. Den har skapats för att ge besökare säkra och trygga fjällvistelser. Fjällsäkerhetsnormen har använts i fyra år och ca 250 personer har examinerats efter genomförd utbildning. Dessa personer är nu verksamma som skid- och vandringsguider, eller som guider inom verksamheter som jakt, fiske, skoter eller hundspann.

Fjällsäkerhetsrådet ser positivt på att en intresseorganisation för fjälledare bildas. Det stärker såväl utbildningen som fjälledarnormen. Vi tror att det är av stor betydelse att organisationen erbjuder även examinerade fjälledare möjlighet att söka medlemskap. På så sätt kan vi få en bred förankring av normen i branschen, säger Per-Olov Wikberg, samordnare Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

Utbildningsnorm för fjälledare
Turismen i fjällen har utvecklats snabbt. En varierad flora av arrangörer som erbjuder upplevelser i fjällen har vuxit fram. Fjällsäkerhetsrådet har sett ett tydligt behov av en gemensam standard för utbildning av fjälledare. Därför togs Fjälledarnormen fram.

Jag kan se tre arbetsuppgifter för intresseorganisationen. Att arbeta likartat med utbildning om fjällsäkerhet, att marknadsföra fjälledarnormen och att påverka myndigheter och organisationer, säger Urban Axelsson.

Läs mer om Fjällsäkerhetsrådet
Mer information om Fjälledarnormen
Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar