Nyheter > Destination Åsnen på listan topp 100 gröna ...

Destination Åsnen på listan topp 100 gröna destinationer i världen

Åsnens nationalpark. Foto: Per Pixel/Destination Åsnen

Vid en konferens med Green Destinations i Kroatien avslöjades den 10 oktober att småländska Destination Åsnen tagits upp på den prestigefyllda listan ”Sustainable Top 100 Destinations 2019”. Det är ett tydligt kvitto på att man lyckats i utvecklingen av hållbar turism där skyddad natur är ett viktigt inslag genom bland annat Åsnens nationalpark.

Karin Nilsson är projektledare för utvecklingsarbetet i Destination Åsnen och på plats i Kroatien dit hon är inbjuden bland annat för att tala inom ämnet ”Turism för att främja natur och biologisk mångfald” och ta emot utmärkelsen.

–Att vi lyckades bli utnämnda som enda svenska destination 2019 och den femte hittills i Sverige är riktigt roligt och en belöning till oss alla. Det är ett resultat av ett målinriktat och långsiktigt utvecklingsarbete i samarbete med områdets intressenter, förklarar Karin. Vi i destinationen har bestämt att hållbara, berikande och unika natur- och kulturupplevelser ska stå i fokus. Med naturen som råvara är det viktigt att ta ansvar och att bruka utan att förbruka.

Topp 100-listan hyllar turismdestinationers insatser för ansvarsfull och hållbar turism och det är hård konkurrens att komma med i urvalet. Arbetet måste bedrivas på bred front och det som sker hos Destination Åsnens kommuner Alvesta, Tingsryd och Växjö, Länsstyrelsen i Kronobergs län och hos Region Kronoberg är avgörande för Åsnenområdets totala hållbarhet. Rent praktiskt görs bedömningen på 100 kriterier som därefter utvärderas av en oberoende jury utsedd av Green Destinations.

Det regionala marknads- och utvecklingsbolaget för besöksnäringen, AB Destination Småland, är projektägare för arbetet med Destination Åsnen och VD Oskar Wijk är nöjd med framgången:

– Utnämningen är ett kvitto på att destinationen har kommit en bra bit på vägen i sitt hållbarhetsarbete, menar han. Faktainsamlingen inför nomineringen innebär också att det nu finns ett gediget underlag till hjälp för framtida arbete. Förhoppningen är att utnämningen ger ännu mer inspiration till företag och även till andra destinationer i regionen att ytterligare spänna bågen vad det gäller hållbarhet.

Se alla 100 destinationer som valts ut.

Green Destinations är en världsomfattande organisation för hållbar turism som har utvecklat ett komplett bedömnings- och certifieringsprogram baserat på GSTC*-kriterier. Bakom står ett nätverk bestående av organisationer från hela världen och ITB Earth Award. Global Green Destinations Days är världens största sammankomst för hållbara destinationer.

(*GSTC: Global Sustainable Tourism Council. GSTC hanterar de globala standarderna för hållbart resande och turism och fungerar som det internationella ackrediteringsorganet för hållbar turismcertifiering.)

Läs mer om Green Destinations.

Destination Åsnen är beläget ca 20 minuter söder om Växjö och omfattar en unik insjöskärgård med fler än 1000 öar och 700 km strandlinje, Åsnens nationalpark och 12 naturreservat. Arbetet med utvecklingen av Destination Åsnen har möjliggjorts genom engagemang och samverkan med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner, Leader Linné, Sydost Leader, Region Kronoberg och Destination Småland.

Läs mer om Destination Åsnen.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!