Nyheter > Åtgärder för värdefull natur skapade drygt 1 ...

Åtgärder för värdefull natur skapade drygt 1 100 jobb

Skogsmyr med naturskog, Norrbotten. Foto: Josefin Olsson, Naturvårdsverket.

Beräkningarna är gjorda av WSP Sverige på uppdrag av Naturvårdsverket.

– Till stor del genomförs åtgärderna av landsbygdsföretag som arbetar på uppdrag av länsstyrelserna. Det bidrar till många välkomna arbetstillfällen i hela landet, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna skyddar och sköter värdefull natur för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och underlätta för människors naturupplevelser. Åtgärderna består exempelvis av skogsskötsel, rovdjursförvaltning, upprustning av leder och stöd till hotade arter.

Utöver de direkta arbetstillfällena bidrar åtgärderna till jobb inom exempelvis naturturismen som gynnas av tillgängligheten i värdefull natur.

– När värdefull natur görs mer tillgänglig skapar det i sin tur ytterligare sysselsättning. Företag inom besöksnäringen, som till exempel driver boende, guidning, turridning eller kajakpaddling, etableras ofta i anslutning till nationalparker, naturreservat eller annan värdefull natur, säger Claes Svedlindh.

I Sverige finns över 4500 naturreservat och 29 nationalparker. Sveriges nationalparker besöks årligen av 2,4 miljoner besökare och 1,7 miljoner besöker naturum - besökscentrum i natur.

Svenska Dagbladet skriver att regeringen hoppas att gröna jobb ska bli en väg in på arbetsmarknaden för nyanlända och långtidsarbetslösa. De kommer att satsa 270 miljoner kronor nästa år och totalt 910 miljoner kr under tre år. Hur många jobb det blir är ännu oklart. Jobben som skapas är främst att gallra skog, städa stränder och sköta friluftsområden.

Till Svenska Dagbladets artikel.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!