• Vi har ju bytt forum och det finns säkert en del att förbättra. Har du problem? Titta först i forumet Felrapporter om felet redan är känt. Om inte så kan du starta en ny tråd där. Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter så passar ett inlägg i Funktionsförslag bättre.

Vindkraft - en ruggig miljöförstöring.

Nämn något vindkraftverk som producerat mer energi under sin livstid, byggas, transporteras, monteras, drivas, renoveras, drivas, rivas, marken återställas och återvinnas? Jag väntar ivrigt på verifieringsbara svar.
"Ett modernt vindkraftverk har efter ca 4 månaders drift i ett bra vindläge producerat lika mycket energi som det går åt för dess tillverkning. Livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för tillverkning, transport, byggande, drift och rivning av ett vindkraftverk motsvarar ca 1 % av dess energiproduktion under livslängden." från SOU 1999:75 Rätt plats för vindkraften. Där refereras till en skrift från Vattenfall som jag inte lyckats hitta: " Livscykelanalyser för energislag i det svenska elsystemet, 1996"
 
"Ett modernt vindkraftverk har efter ca 4 månaders drift i ett bra vindläge producerat lika mycket energi som det går åt för dess tillverkning. Livscykelanalyser visar att energiförbrukningen för tillverkning, transport, byggande, drift och rivning av ett vindkraftverk motsvarar ca 1 % av dess energiproduktion under livslängden." från SOU 1999:75 Rätt plats för vindkraften. Där refereras till en skrift från Vattenfall som jag inte lyckats hitta: " Livscykelanalyser för energislag i det svenska elsystemet, 1996"
Det blir ju andra följder av vindkraftverk än vad Vattenfall ljugit ihop.
Råvaror, bygga, ,transporter, anläggningsvägar, gjuten fot, montering, drift, renovering, drift, demontering, avtransport, återställning av marken, skrottransporter, skrotning.
Vägbygget för parken blir avsevärt, foten är för amatörer osynlig men högst reell. Insekts och fågeldöden bör ingå i kalkylen men härvid tiger naturvårdana totalt.
Att djur i bullerområdet blir sterila, att tv och mobilsignaler störs det anförs sällan.
Nej din Vattenfallinlaga är inte trovärdig jag vill ha igenjörsdetaljer på vindkraftverk som lönat sig efterlyses, att vindkraftverk kan vara enda möjligheten vid väderstationer i ödemarken begriper jag, jag men även där blir livstidskostnaden betydande.
Fram till bevis om sådana finns.
 
Det blir ju andra följder av vindkraftverk än vad Vattenfall ljugit ihop.
Råvaror, bygga, ,transporter, anläggningsvägar, gjuten fot, montering, drift, renovering, drift, demontering, avtransport, återställning av marken, skrottransporter, skrotning.
Vägbygget för parken blir avsevärt, foten är för amatörer osynlig men högst reell. Insekts och fågeldöden bör ingå i kalkylen men härvid tiger naturvårdana totalt.
Att djur i bullerområdet blir sterila, att tv och mobilsignaler störs det anförs sällan.
Nej din Vattenfallinlaga är inte trovärdig jag vill ha igenjörsdetaljer på vindkraftverk som lönat sig efterlyses, att vindkraftverk kan vara enda möjligheten vid väderstationer i ödemarken begriper jag, jag men även där blir livstidskostnaden betydande.
Fram till bevis om sådana finns.
Nåja.

Det finns uppenbarligen åtminstone en SOU som pekar på att vindkraft lönar sig bra ur ett livscykelperspektiv.
Då kanske du ska plocka fram motsvarande kalkyl som kommer fram till att den är olönsam. Nu har jag inte läst utredningen, men det vore märkligt om de missat alla de faktorer du räknar upp.
 
Det blir ju andra följder av vindkraftverk än vad Vattenfall ljugit ihop.
Råvaror, bygga, ,transporter, anläggningsvägar, gjuten fot, montering, drift, renovering, drift, demontering, avtransport, återställning av marken, skrottransporter, skrotning.
Vägbygget för parken blir avsevärt, foten är för amatörer osynlig men högst reell. Insekts och fågeldöden bör ingå i kalkylen men härvid tiger naturvårdana totalt.
Att djur i bullerområdet blir sterila, att tv och mobilsignaler störs det anförs sällan.
Nej din Vattenfallinlaga är inte trovärdig jag vill ha igenjörsdetaljer på vindkraftverk som lönat sig efterlyses, att vindkraftverk kan vara enda möjligheten vid väderstationer i ödemarken begriper jag, jag men även där blir livstidskostnaden betydande.
Fram till bevis om sådana finns.
Det var inte så svårt att hitta studier av Energy Pay Back Time (EPBT) för vindkraftverk. "Energy pay back time (EPBT) means years to recover primary energy consumption throughout its life cycle by its own energy production." I en litteraturstudie redovisas 14 studier som ger EPBT på 2,4-27,5 månader (13 av dem under 10 månader). Jag har inte kollat vad som ingår i alla studierna, men i en dansk studie där två vindkraftparker studerats ingår: resource extraction, resource transportation, materials processing, component manufacture, component transportation, turbine construction, turbine operation, decommissioning, turbine product disposal. Ingår vägbyggena i component transportation eller har det inte tagits med? Den ena studerade parken var till sjöss, så den behövde nog inga vägar, men den andra var på land och då brukar det behöva byggas vägar.
 
Vindkraftverkblad kan inte återvinnas utan läggs i deponi, dvs totalförlust av satsad energi. Att stycka upp och sopstation deponera foten är ytterligare ett område som brukar maskeras i kalkylerna. I Sverige är det markägaren som lämnas med rivningen efter det att turbinhuset lyfts ner.
 
Läser inläggen med sifferexercisen som ska bevisa teser. Det saknas inte medel från den kapitalstarka delen lobbyister att ösa siffror, argument och i tiden gångbara floskler om klimat. Gissa vilka de är?

Den andra sidan har nog blivit tagen på sängen men bättre sent än aldrig. De som förstår allvaret att frivilligt utsätta oss och framtida generationer för miljöförstöring.

Jag har tagit ställning. Jag är nyvaken men under det senaste halvåret har jag sett vad som händer i min landsände, Norrland och det skrämmer mig. Förutom själva verkens inkräktande i naturen så skrämmer mig hur detta har kunnat ske. Ett slags ”under radarn” verksamhet. Ett bra exempel nu senast är Ripfjället där kommunpolitiker och vindindustrin gick hand i hand och skulle driva igenom förstörelsen i lönndom. Allt det här gör mig medveten om den sårbarhet vi lever under?
 
Det är med en intressant artikel i dagens Norrbottens-Kuriren som handlar om energi.

"Berndt Tiberg: Ett bekymmer i terawattklass
Energifrågan är ett bekymmer i terawattklass. Bristen på el har ställt landsändarna mot varandra. Båda vill ha mer ström för tillväxt och klimatomställning.


Halvvägs till valet försöker partierna vinna väljarnas gunst med miljardfeta miljösatsningar. Sverige ska bli fossilfritt grönt, klimatneutralt och världens hållbaraste land. Inget fel i det. Men det är kortslutning i energipolitiken. Ju grönare vi blir, desto mer ökar beroendet av elektricitet. Om tjugo år beräknas elförbrukningen ha stigit med 60 procent. Ändå undrar många redan i dag hur de ska få den el de behöver. Elchocken har satt fokus på landsändarna. Det är Norrbotten mot Skåne.

Skåne har ett skriande elbehov eftersom industrin vill investera och expandera. Politiker och företagare klagar över den knala tillgången på el. Kraftnäten är ineffektiva, strömmen från norr når inte fram. Regionens företrädare skriver laddade debattartiklar och uppvaktar regeringen för att få rätsida på eländet; Bristen på el äventyrar tillväxten och den gröna omställningen. Tiotusentals skånska jobb sägs vara i farozonen.

Norrbotten har lång historia som Sveriges viktigaste försörjare av vattenkraft och andra naturresurser. En färsk analys från regionen visar att norra Sverige håller på att bli lika stor elkonsument som elproducent. Hybrit, Northvolt, datahallar och andra elintensiva industrier förväntas svälja mycket av det egna elöverskottet. Ett annat, eltörstigt exempel är LKAB:s satsning på omvandling av gruvavfall till råmaterial för den elektrifierade världen – en etablering som förväntas hamna antingen i Norrbotten eller Skåne.

Norrbottens landshövding, regionen och kommunerna skriver i Dagens industri, att elleveranserna söderut riskerar att hämma tillväxtmöjligheterna norrut. Tiden är förbi när Norrbotten kan leverera el till alla som behöver den: Vi kommer inte att vara ”en energikälla som obehindrat kan skicka väldigt stora mängder el till södra Sverige. Norra Sverige kommer att bli världsledande i den gröna omställningen. Därför måste allt mer av den el som produceras här också användas just här”. Underförstått: Behöver ni mer el, skaffa den nån annanstans.

Det är nord mot syd. Den ena rik på mineraler, gruvor, skog och vattenkraft – ett ekonomiskt idogt län med landets näst högsta bruttoregionprodukt per capita. Den andra rik på invånare, spannmål och animalier – en ekonomiskt innovativ region med näst flest patentansökningar i landet och en expansiv livsmedelsindustri som producerar hälften av all svensk mat. Nord och syd bidrar var och en, och tillsammans, i hög grad till ryggraden i den svenska välfärden.

Nu riskerar det omskrutna svenska elöverskottet att ätas upp av den gröna omställningen som förutsätter en eldriven industri och elslukande digitalisering. Då hjälper det bara på marginalen med bräddfulla vattenmagasin och energieffektiva turbiner trots utbyggd vindkraft; Sveriges förmåga att producera tillräckligt med el för egna behov är underminerad. Därför krävs garantier för ett hållbart energisystem, från elproduktion till kraftnät som ger säkra leveranser till alla.

Norrbotten och Skåne borde slå sina kloka huvuden ihop för att driva fram en ny, offensiv energistrategi som hela landet kan sluta upp kring. Få regioner har de förutsättningar och kunskaper om elproduktion och elkonsumtion som Norrbotten och Skåne. Intresset borde vara ömsesidigt. Särskilt i en brytningstid när Sverige ska förflytta sig till en framtid där allt, allt, allt handlar om el.


Berndt Tiberg"

Källa: Dagens Norrbottens-Kuriren.
 
Serverhalllar...
Nu håller vi på att måla in oss i ett hörn fullständigt! Det enda rimliga och det som faktiskt är miljövänligt är ju att minska på energiförbrukningen istället för att bygga ut mer och mer av vindsnurror / vattenkraft / kärnkraft etc; som det redan har konstaterats i den här tråden så är ingetdera miljövänligt!

...Men väldigt få tycks fundera på förbrukningen av elektriciteten... Varför har det plötsligt blivit elbrist i Sverige? En viktig pusselbit är alla serverhallar som har poppat upp runtom i Sverige, är de verkligen motiverade? Krävs det verkligen dessa stora serverhallar och dess enorma energiförbrukning för att lagra katt-klippen på Du-tuben, semesterbilderna på Ansiktsboken, fjällbilderna i gissa positions-tråden, alla porrfilmer och allt annat som finns "online" och därmed finns lagrade någonstans? Eller finns det en annan anledning till dessa serverhallar? Betänk hur otroligt mycket det går att lagra på ett litet minneskort nuförtiden och den processorkraft som faktiskt finns i moderna "smart"-fånar och paddor, dessa kräver ju inga våldsamma mängder energi för att användas (om man nu inte ser till hela livscykeln för då kan det ju bli en annan historia...)?

Min slutsats är att serverhallarna i första hand har ett annat syfte än att lagra data, nämligen att processa data! Det nya "smart"-samhället som vi av någon outgrundlig anledning "behöver" ska ju samla in data överallt, ute i samhället såväl som hemma hos dig (förutom din mobiltelefon så kan din tv, din bil, ditt kylskåp, din diskmaskin, din brödrost, din dammsugare, din gräsklippare, etc, etc spionera på dig...).

Är detta massiva datainsamlande och -processande önskvärt? "Cui bono"; vem tjänar på det? Finns det inte en risk att vi inom kort kan komma att vakna upp i ett fullständigt totalitärt teknokratiskt övervakningssamhälle med en kontroll över den enskilde som Hitler eller Stalin bara kunde drömma om? Kina är ju redan på god väg...

Men nej, detta "smarta" samhälle behövs, inte minst för att vi ska kunna undvika en katastrof där den genom mänsklig aktivitet (relativt sett) lilla ökningen av den livsfarliga gasen koldioxid (som för övrigt är livsnödvändig för växtriket och därmed allt liv) på något vis hotar planetens existens. Kan det inte vara så att våra vänner växterna gladeligen gör om det lilla extra tillskottet av koldioxid till extra biomassa så att detta egentligen inte är ett problem och att vi alla har blivit lurade?
 
Senast ändrad:
Se dokumentären om Bill Gates.
Passivt kyld reaktor är det grönaste och säkraste vi kan välja. Bort med all kol och vindkraftverk. Komplettera med solpaneler där det är möjligt, och där man kan lagra energin.
Vindkraftverk = helt värdelöst med tanke på verkningsgrad :D men många blir rika på att bygga skiten.
 
Passivt kyld reaktor är det grönaste och säkraste vi kan välja.
Det är bra att forskning pågår men det är för tidigt att ta ut någon seger. Hur god säkerheten kan bli återstår att se, det blir sannolikt delade meningar om det. Danskarna gillade aldrig Barsebäcksverket och ansåg inte att det var så säkert som påstods från svenskt håll.

Nu håller vi på att måla in oss i ett hörn fullständigt! Det enda rimliga och det som faktiskt är miljövänligt är ju att minska på energiförbrukningen istället för att bygga ut mer och mer av vindsnurror / vattenkraft / kärnkraft etc; som det redan har konstaterats i den här tråden så är ingetdera miljövänligt!
Jag läser just nu Tore Abrahmassons "Fjällvärld - Tidlöshet och trygghet" från 1985 och redan då påpekade han med emfas att mänskligheten håller på att driva sig i en riktning som inte kan fortgå särskilt länge till. Naturen är en ändlig resurs. Medan vi försöker lösa ett problem för att kunna fortsätta som vanligt - t ex förbruka mer och mer energi - orsakar vi ett annat istället. Ja, verkligen måla in oss i ett hörn. Det kommer krävas en förändring av vår livsstil och vårt sätt att värdera vad som är viktigt i livet. En hög konsumtion av t ex resor och materiella ting kommer antagligen inte kunna fortsätta som hittills. Fast hur förändringen ska gå till har jag inget svar på.
 
Lars Monsen mot vindkraftindustrin miljöförstöring. Kung Harald konstaterar att ”vackert är det inte”.
Den allt mer växande opinionen i Norge har insett vad vi i Sverige inte riktigt förstår ännu. Älvarnas regleringar är inget mot mot vad detta är.

 

Logga in

Aktuellt: Produktnyheter