Thermacell hör inte hemma i naturen?

Thermacell verkar ju marknadsföras som en produkt att använda sig av vid vandring och andra aktiviteter i naturen. Men innehållet i den låter inte som något man vill ha med sig ut i naturen.

Ifrån säkerhetsdatabladet.
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Enl. EG r 1272/2008:

Acute Tox 4; H302 Skadlig vid förtäring

Acute Tox 4; H332 Skadlig vid inandning

Aquatic Acute 1; H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Aquatic Chronic 1; H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
I Finland så är det mycket restriktivare hur det får användas: https://svenska.yle.fi/a/7-10018269

Så det låter helt vansinnigt att den marknadsförs som en produkt att ta med sig ut i naturen.
 

Bilagor

DDT medel såldes i årtionden till privat personer fanns kvar i ett skåp i källaren i huset som vi köpte 1969 i familjen en liten glasburk med koncenterat och en handspruta med en stor behållare under för blandning.
Fungerade mkt bra mot bl stora getingbon bl.(50 år gått nu och andra kunskaper om dess nackdelar)

Men åter till ämnet så anv jag normalt ej äns myggmedel utan stor hatt med brätten och myggnät över.
Och om jag anv så utanpå tex strumpor, långt från munnen och efter anv tvättar händer med tvål före måltid .
Funderade på att köpa Pyretrin inp. kläder men ej då det kommer i direkt kontakt med huden,ok vid tex resa till länder med malaria,dengu eller liknande insektburna farliga smittor.
Förr fans myggspiraler som man antände och en rök spreds i närheten säkert ej lämplig den heller men anv mest tex på stora antaner med stort luftombyte.
Sett att vissa anv dessa elektiska doftspridare även inne och i tält men ifh till rökning och snus så är nog riskerna obetydliga vid begränsad anv.några gånger om året.

Tex bönder anv div gifter och blandade själva från koncentrat även kvicksilver betning av utsäde och de flesta blev 80-95 år trotts detta och i princip inga semestrar på hela livet tex.
Nog betydligt större risker med att köra traktor utan skyddsburar som var vanligt och klämrisker vid påkopplig av släpvagnar,köra upp på smala ramer utan räcken till ovanvåning av ladugård in där och tippa i dåligt ljus och med mkt avgaser osv.
Jag körde ju själv traktor på sommaren ibland anv extremt vassa högaflar vid uppläggning av hö för torkning på härshor och med dålig koll på var nästa person befann sig med risk för skador.
Det viktiga var att ta vara på allt blivande foder och att få jobbet gjort innan regn och arbetsmiljö och personskydd var ej prioriterat.
 
Thermacell är magiskt. Har gjort uteätandet i de myggtätaste områdena möjligt. Jag förfäras mer över de kvarglömda ölburkarna, surströmmingsburkarna, krossade glasflaskor och tomma matpåsar jag hittar i naturen oavsett om det är i skogen eller på högfjället. Hittade en väckarklocka en gång i vid en liten fjällbäck.
 
Roland har rätt - Thermacellen är magisk!!!

Jag skulle aldrig röra mig ute (på altanen eller i naturen) under myggår
utan mina Thermacell-enheter. Men, jag kastar inga utbrända mattor
omkring mig, de eldas upp. Rest blir lite aska...

Var och en får ta sitt eget beslut om att njuta av att kunna hålla flygfäna stången
- eller avstå och bli uppäten. Mitt val är gjort, och jag gissar att många gjort samma val.
Storebror behöver inte lägga sig i det här iom att vi lever i ett fritt land... KemI lägger sig
i alldeles för mycket redan. De borde bo i t.ex. Tärnsjö några år innan de yttrar sig i frågan.
/Odd
 

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!