Stalo - Njåtjåsvagge - Salto

Planerar gå från Stalo till Tuottar och sedan rakt på Njåtjåsvagges ingång. Därefter mot Pårek men inte gå ner till samevistet utan fortsätt på 1000 metersnivån norrut.
Frågan är hur man sedan bäst tar sig till Aktse och Salto[/B].
1. Efter Stuor Jiertta gå ner förbi renvaktarstugan till bron över Gallkjåhkå
2. Följa Gådokjhåkås östra sida till Rapadalen och sedan gå förbi Litnokstugan för att ta båt mittemot Nammasj.

Någon "därute" som har erfarenhet av området?

Leif S
 
2. Följa Gådokjhåkås östra sida till Rapadalen och sedan gå förbi Litnokstugan för att ta båt mittemot Nammasj.

Jag har inte testat detta, men en fråga infinner sig: Går det att ta båten härifrån? Bara sådär?

Att bli lämnad där är en sak, det är väl bara att avtala med båtföraren vid avfärd från Aktse. Men sker hämtning härifrån? (Kanske är det så enkelt som att visa att man finns genom elda på stranden så blir man hämtad. Eller?)

/Hans
 
Hans Tack för dina synpunkter, Jag hade tänkt ringa till Aktse och fråga om möjlighet att få trasnport. Kanske finns en batteridriven radioförbindelse vid landningsplatsen.
 
Stuor Jierta

Från Stalo planerar jag att gå via Njåtjosvagge till Saltoluokta.
Jag tänker inte gå ner till Pårek sameviste utan hålla höjd mot Stuor Jierta för att sedan gå ner förbi renvaktarstugan till Kungsleden.
Är det någon som vet hur marken är söder om Stuor Jerta? Eller bör jag gå norr om berget, vilket innebär att gå uppför och sedan ner?
 
Hans Tack för dina synpunkter, Jag hade tänkt ringa till Aktse och fråga om möjlighet att få trasnport. Kanske finns en batteridriven radioförbindelse vid landningsplatsen.
Sommartid finns det en batteridriven radioförbindelse intill båtlänningen vid Nammasj, men det är på motsatta sidan av Rapaätno där du kommer att befinna dig! Du måste således över vattnet till andra sidan för få till gång till denna radioförbindelse! Tveksam till om det överhuvudtaget låter sig göras!
Alternativt att du i förtid, innan du påbörjar din vandring, gör upp med Länna om hämtning där du är.
 
Är det någon som vet hur marken är söder om Stuor Jerta? Eller bör jag gå norr om berget, vilket innebär att gå uppför och sedan ner?

Nu var det några år sedan jag gick där, men det ska gå alldeles utmärkt att gå söder om SJ. Terrängen är dock ganska småkullig, så det blir mycket upp och sedan ner osv. Man kan hålla nära SJ:s sydbrant, jag vill minnas att det är ganska jämn hedmark där (nära 1000-metersnivån). Att gå norr om SJ blir för din del en onödig och arbetsam omväg.

Ner till renvaktarstugan ser det på kartan rätt så snårigt ut (öster om Unna Jerttá). Man bör nog spana med kikare för att hitta ett bra spår och inte hamna i det värsta videt/björket. Jag vet inte om det går en synlig stig till stugan. /Hans
 
Hej!

Har gått den sträckning du beskriver; Stalo - Tuottar - Njåtjåsvagges - Pårek - Bron på Kungsleden vid Jåkkejåkåtj - Aktse (- Rapadalen - Akka).

Förbi Pårek på ca 950-metersnivån mellan Stour och Unna Jerta, norr om Ivarlako mot Suolanjunnje, passet NO om Stuor Takar - bron. Mycket lättgånget hela vägen denna sträckning. Nere i Ivarlako såg det ut att vara en del vide. Ganska tort, dåligt med rinnande vatten sträckan Stour Jerta - Suolanjunnje.

Kan vara fint att göra en tur till Vaikantjåkkå/södra kanten av Rapadalen när du ändå passerar.

Mvh,
Rickard
 
Tack

Hjärtligt Tack för mycket nyttiga råd och väglanvisningar. Jag har gjort markeringar i fjällkartan och antecknat i "loggboken".
 
Njåtjåsvagge

Det blev en mycket bra vandring i börk´jan av augusti 2009 från Staloluokta via Tuddar genom Njåtjåsvagge och efter passagen av Säkokryggen och snöbrygga vidare på 1000-metersnivån norrut ovanför Påreks sameviste. Sedan kringgående väg norr om Ivarlako och ner till Kungsleden vid bron väster om Rittakstugan.(gå över jokken högt upp dvs. håll väster om jokken ner till bron- där är mjukt och lättgånget). Sedan Kungsleden till Saltoluokta ( med utflykt till Skierfeklippan (tälta vid leden ovanför Aktse vid skylten "Skierefe 7 km). Där finns vatten (skyltat).
I nedre delen av Njåtjåsvagge kan man med fördel undvika stigen genom snårskogen när det är torrt och i stället snedda över myrmarken. Man får känna sig för hur blött och tungt det är. I början av augusti 2009var detta definitivt att föredra.
Några kilometer söder om Lulep Njåtjåsjaure kan man vi höjden 805 överge stigen och gå runt 805 för att komma rakt på lämpligt vadställe. Stigen leder till den numera borttagna bron och där går det vanligen inte att vada. Man tvingas då följa jokken nedstöms till vadstället. Samma sak gäller för jokken nära renvaktarstugan.
 

Liknande trådar


Bra saker för din krislåda

Prepping handlar om kunskap och utrustning för att klara en krissituation. Har du allt som behövs när något oväntat skulle hända?