• Ny regel: forumen är till för diskussion, frågor och annan typ av interaktion mellan medlemmar - inte för att ha som ett privat "åsiktsflöde".
    Den som startar en tråd måste själv skriva ett tydligt första inlägg som lägger grund för trådens diskussion, frågeställning eller dylikt - och skall sedan även själv deltaga i tråden man startat. Alla våra regler finns här

Nu är det nog! Rädda Arjeplogs strömmar!

@Greendanger: Nu drar du allt alla øver en och samma kamsækring.

Trådskaparen har egentligen inte sagt vad Ælvræddarna har emot det hela med mer æn att sportfisket førsæmras. Ær sportfiske viktigare æn ren energi? Vad ær det mer før naturværden som går førlorade gæmført med uranbrytning som vi också måste hålla på med? Vi har ett energibehov att uppfylla. Ska vi børja elda med kol før att man kan få stora øringar i Arjeplogsstrømmarna?
 
Självklart drar jag alla över en kam, därför att ALLA måste minska sin energianvändning!

Vill man ha kvar en älv orörd, ja, vad kan du offra? Skiter du i att åka till fjällen i år och turistar inom ett område du når med muskel/vindkraft? Tvivlar på det, så bygg ut för att klara energiförsörjningen!
 
Det handlar nog inte i första hand om att "klara energiförsörjningen" utan om att man med nuvarande elcertifikatsystem kan nå lönsamhet genom att viss elkraft subventioneras. Den lilla "vinst" man får ut i elproduktion måste man ställa emot ingreppet i vattendraget och de effekter det har på exempelvis besöksturismen i kommunen.

Det ni berör kan man dock föra upp till en generell nivå; finns det något egenvärde i att bevara naturtyper/arter/populationer? Finns det något egenvärde i att bevara de stora rovdjuren, att bevara fjällnära och artrika skogar eller fiskpopulationer eller bör man i varje sådant fall ställa det mot något annat i samhället? Varför ska vi ha varg i skogen när våra gamla inte får det de behöver på sin ålders höst liksom? Jag tycker det och jag tycker inte riktigt om den argumentation som bygger på att man drar ut saker och ting till sin spets och ställer dem mot varandra; eller tror ni på allvar att alternativet till att bygga ut arjeplogsströmmarna innebär att "vi" måste börja elda med kol?

När det gäller synen på sportfiske i allmänhet kan jag bara konstatera att man i Sverige har ett väldigt prematurt synsätt. Tyvärr. En del har förvisso hänt under de senaste 10-20 åren men vi ligger fortfarande ganska långt efter hur sportfiske betraktas som resurs i länder som Norge, Ryssland, Nya Zeeland, USA, UK för att nämna endast några. Positiva exempel finns förvisso och jag tror inte Mörrums kommun skulle ge sig in i något likande äventyr som Arjeplogs kommun, därtill har Mörrumsån alltför stor ekonomisk betydelse outbyggd.

Jag hade gärna åkt till Arjeplog den 2.a juli men är nog i Köpenhamn eller Montreux och plåtar jazz då.
 
Gör allt för att spara energi

...men ingen är beredd att spara energi. Trist att ingen fokuserar på det verkliga problemet. 400kWh/ år och person räcker gott till de flesta hushåll.
Din siffra 400kWh/år per person räcker kanske till dig,men tyvärr inte till alla.
Alla bor ju inte så till att det nästan inte går någon ström alls.
Det borde ju också vara så att personer boendes i län där det per automatik krävs en längre och massivare förbrukning av elström borde ha en betydligt billigare kWh kostnad.
Detta speciellt med tanke på hur mycket norrlandslänen historiskt bidragit med till landets allmänna.
Sedan är min personliga åsikt sådan att jag tycker inte att vindkraftverk förstör på någotvis.
Att bygga 1000-tals vindkraftverk i fjällen där ett fåtal människor vandrar varje år är väl inget i jämnförelse med att för allframtid förstöra vattendrag med karftverk i vattendrag.
Vindkraftverk är ingen styggelse i naturen,tvärtom...
 
Din siffra 400kWh/år per person räcker kanske till dig,men tyvärr inte till alla.
Alla bor ju inte så till att det nästan inte går någon ström alls.
Det borde ju också vara så att personer boendes i län där det per automatik krävs en längre och massivare förbrukning av elström borde ha en betydligt billigare kWh kostnad.
Detta speciellt med tanke på hur mycket norrlandslänen historiskt bidragit med till landets allmänna.
Sedan är min personliga åsikt sådan att jag tycker inte att vindkraftverk förstör på någotvis.
Att bygga 1000-tals vindkraftverk i fjällen där ett fåtal människor vandrar varje år är väl inget i jämnförelse med att för allframtid förstöra vattendrag med karftverk i vattendrag.
Vindkraftverk är ingen styggelse i naturen,tvärtom...
Precis det jag skrev om i början i tråden. "Rädda Älvarna förespråkare" har fjällen som motpol i sin iver att rädda öringsvatten. För mig är båda lika viktiga att bevara.

Och du Mineral. Det är inte få som vandrar i den svenska fjällkedjan. Den typen av turismen växer så det knakar. Du tycker inte att fjällen förstörs när man bygger vindkraftspaker. Kan meddela att verken inte flygs ut med heli och bara släpps ner utan det byggs gigantiska vägnät och betongfundament som inte går att restaurera.
 
Det är klart att vi måste bygga ut de sista opåverkade strömmarna vi har här i landet! Det är ju bara ett gäng galna sportfiskare som bryr sig? Finns det något mer underbart än en kraftverksdamm?
 
Det handlar nog inte i första hand om att "klara energiförsörjningen" utan om att man med nuvarande elcertifikatsystem kan nå lönsamhet genom att viss elkraft subventioneras. Den lilla "vinst" man får ut i elproduktion måste man ställa emot ingreppet i vattendraget och de effekter det har på exempelvis besöksturismen i kommunen.

Det ni berör kan man dock föra upp till en generell nivå; finns det något egenvärde i att bevara naturtyper/arter/populationer? Finns det något egenvärde i att bevara de stora rovdjuren, att bevara fjällnära och artrika skogar eller fiskpopulationer eller bör man i varje sådant fall ställa det mot något annat i samhället? Varför ska vi ha varg i skogen när våra gamla inte får det de behöver på sin ålders höst liksom? Jag tycker det och jag tycker inte riktigt om den argumentation som bygger på att man drar ut saker och ting till sin spets och ställer dem mot varandra; eller tror ni på allvar att alternativet till att bygga ut arjeplogsströmmarna innebär att "vi" måste börja elda med kol?

När det gäller synen på sportfiske i allmänhet kan jag bara konstatera att man i Sverige har ett väldigt prematurt synsätt. Tyvärr. En del har förvisso hänt under de senaste 10-20 åren men vi ligger fortfarande ganska långt efter hur sportfiske betraktas som resurs i länder som Norge, Ryssland, Nya Zeeland, USA, UK för att nämna endast några. Positiva exempel finns förvisso och jag tror inte Mörrums kommun skulle ge sig in i något likande äventyr som Arjeplogs kommun, därtill har Mörrumsån alltför stor ekonomisk betydelse outbyggd.

Jag hade gärna åkt till Arjeplog den 2.a juli men är nog i Köpenhamn eller Montreux och plåtar jazz då.
Synnerligen väl skrivet!
Citerar dig i mitt inlägg - inte för att jag riktar mig till dig utan för att ditt inlägg tål att läsas en gång till! :)
Älvräddarna förespråkar en hållbar utveckling – socialt, ekologiskt, och ekonomiskt.
Därmed anser vi att biologisk mångfald är lika viktig som klimatfrågan och att energiproduktionen måste fasas in under hållbarhetskriterierna, det räcker inte att produktionssättet är klimatneutralt om det förstör ekologin. I förlängningen går detta argument att tillämpa för att kritiskt granska fler aspekter på energiproduktion och konsumtion. Älvräddarna har specifikt valt att kämpa för våra strömmande vattendrag och därmed är det just opinionsbildning mot utbyggnaden av vattenkraften och information om dess konsekvenser som är central för vår verksamhet. När det gäller småskalig vattenkraft, som det är frågan om i det här fallet, så gör det varken till eller från på vare sig elproduktionen eller konsumentens elpris, lönsamheten kommer av de subventioner, elcertifikat, som är skattefinansierade och ges till all klimatneutralt producerad el oavsett om den förstör miljön på andra sätt eller inte är av något större samhällsekonomiskt värde. Precis som skrivs i det inlägg jag citerar så skulle det ekonomiskt vara mer värdefullt att utnyttja Arjeplogs strömmar i turist- / sportfiskenäringen, detta skulle också generera fler arbetstillfällen av permanent karaktär samtidigt som vi och kommande generationer får behålla de stora naturvärden som finns i området. Förutom att rädda ett ekologiskt system från att förstöras för all tid.

Jag har full förståelse för att alla som känner ett engagemang i frågan inte kan ta sig till Arjeplog - men alla kan göra någonting om man vill!
Delta i debatten, eller stötta genom att bli medlem i Älvräddarna, eller bära tröjan
 
Läste i senaste Sportfiskaren att varje delägare skulle tjäna motsvarande 1000 kr per år på detta. Ungefär vad man får in på att sälja en 2-3 granar. Är norrlänningen så fattig att han förblindas av dessa småslantar. Ingenting verkar kommunen ha gjort för att locka turister heller?! Nej, grabbar, sluta smutta på skogsstjärnan och få arslet ur snöskooootern. Det är nu älven skall räddas. DAX ATT VAKNA NORRLAND !!!
 
Det handlar nog inte i första hand om att "klara energiförsörjningen" utan om att man med nuvarande elcertifikatsystem kan nå lönsamhet genom att viss elkraft subventioneras. Den lilla "vinst" man får ut i elproduktion måste man ställa emot ingreppet i vattendraget och de effekter det har på exempelvis besöksturismen i kommunen.

Jag tycker det och jag tycker inte riktigt om den argumentation som bygger på att man drar ut saker och ting till sin spets och ställer dem mot varandra; eller tror ni på allvar att alternativet till att bygga ut arjeplogsströmmarna innebär att "vi" måste börja elda med kol?
Tack för ditt brev som jag har förkortat en aning ;)
Till att börja med väger jag inte in de ekonomiska aspekterna. Om det är så att en bygd dör ut får det bli så. Det är en naturlig utveckling i ett samhälle med ökande energibehov och en utveckling som lutar åt allt högre förbrukning samt hushåll med allt lägre verkningsgrad.

Nej, jag menar inte att vi måste börja elda med kol. Vi importerar redan kolkraft. Det jag menade var att om vi inte bygger ut den förnyelsebara elförsörjningen kommer vi att få elda med ännu mer kol för att tillgodose behovet.

Till sist vill jag bara säga att det inte framgår så speciellt tydligt på Ävräddarnas hemsida vem som står bakom. Argumenten för att rädda älven är skrivna på ett svepande sätt, ungefär som när kvällspressens självutmämnda experter tillägnar en helsida eller två till mygg eller något annat spännande som skulle få en mellanstadieelev att gäspa en aning. Vidare framgår det tydligt på sponsorsidan att organisationen till stor del är partisk med mycket fiskeintresse. Inget fel med det men jag tror att Älvräddarna skulle ha mycket att vinna på en mer vetenskaplig och saklig argumentation med objektiva motiveringar för att rädda älven där det tydligt framgår vilka arter som hotas, vilka som är ovanliga för just den här älven, hur det kommer att se ut efter en eventuell utbyggnad samt vem som står för informationen. Det är positivt med människor som kämpar för en sak men är man sportfiskare ska man inte låtsas vara biotopexpert. Vill man rädda sportfisket tycker jag att det är bättre att vara saklig och låta det framgå tydligt.
 
Din siffra 400kWh/år per person räcker kanske till dig,men tyvärr inte till alla.
Alla bor ju inte så till att det nästan inte går någon ström alls.
Det borde ju också vara så att personer boendes i län där det per automatik krävs en längre och massivare förbrukning av elström borde ha en betydligt billigare kWh kostnad.
Detta speciellt med tanke på hur mycket norrlandslänen historiskt bidragit med till landets allmänna.
Sedan är min personliga åsikt sådan att jag tycker inte att vindkraftverk förstör på någotvis.
Att bygga 1000-tals vindkraftverk i fjällen där ett fåtal människor vandrar varje år är väl inget i jämnförelse med att för allframtid förstöra vattendrag med karftverk i vattendrag.
Vindkraftverk är ingen styggelse i naturen,tvärtom...
Nej, jag har inte räknat med uppvärmningen av min bostad då den tidigare bestod av fjärrvärme (flis). Nu ligger jag något högre, på ca 1500kWh/ år. Det finns dock mycket man kan göra i det enskílda boendet. Tror det skulle gå att halvera mångas elförbrukning om man bara gjorde några enkla saker. Vi behöver dock inte gå in på det nu. Min poäng var just att eftersom de allra flesta skiter i vilket finns det nu behov att bygga ut allt som finns i förnyelsebar energi. En större befolkning drar i sig mer energi och barn ska vi ha...tyvärr.
 
Tack för ditt brev som jag har förkortat en aning ;)
Till att börja med väger jag inte in de ekonomiska aspekterna. Om det är så att en bygd dör ut får det bli så. Det är en naturlig utveckling i ett samhälle med ökande energibehov och en utveckling som lutar åt allt högre förbrukning samt hushåll med allt lägre verkningsgrad.

Nej, jag menar inte att vi måste börja elda med kol. Vi importerar redan kolkraft. Det jag menade var att om vi inte bygger ut den förnyelsebara elförsörjningen kommer vi att få elda med ännu mer kol för att tillgodose behovet.

Till sist vill jag bara säga att det inte framgår så speciellt tydligt på Ävräddarnas hemsida vem som står bakom. Argumenten för att rädda älven är skrivna på ett svepande sätt, ungefär som när kvällspressens självutmämnda experter tillägnar en helsida eller två till mygg eller något annat spännande som skulle få en mellanstadieelev att gäspa en aning. Vidare framgår det tydligt på sponsorsidan att organisationen till stor del är partisk med mycket fiskeintresse. Inget fel med det men jag tror att Älvräddarna skulle ha mycket att vinna på en mer vetenskaplig och saklig argumentation med objektiva motiveringar för att rädda älven där det tydligt framgår vilka arter som hotas, vilka som är ovanliga för just den här älven, hur det kommer att se ut efter en eventuell utbyggnad samt vem som står för informationen. Det är positivt med människor som kämpar för en sak men är man sportfiskare ska man inte låtsas vara biotopexpert. Vill man rädda sportfisket tycker jag att det är bättre att vara saklig och låta det framgå tydligt.
Hej
Ordförande i Älvräddarna...

Vi är inte en sportfiskeorganisation, vi argumenterar runt begreppet biologisk mångfald. Däremot är det så att i strömmande vatten är ofta fisk högst i näringskedjan, alltså har vi i princip alltid samma målbild som miljöintresserade sportfiskare.

När det gäller energifrågor kopplade till vattenkraft och överhuvudtaget de globala miljöproblemen är jag inte professor men har dock läst 20 poäng högskola för att få en orientering.

I blogginlägg och på internet är det svårt att lägga ut alla källor, men vill du kan jag skicka över några hyllmeter med vetenskap runt vattenkraftens generella konsekvenser, eller varför inte vårt överklagande i Arjeplogsfallet, 12 sidor...

I just Arjeplog har nu allt eskalerat långt förbi de verkliga skadorna och/eller miljöjuridik (om vilket du skulle kunna få 50 A4-sidor bara där.
T.ex Naturvårdsverkets PM från 19 april i år, 28 sidor som bra beskriver problemen i vår lagstiftning och varför inget händer i frågan om restaureringar av våra befintliga vattenkraftverk. Eller varför inte vårt PM till närings- och miljödepartementet.

Nu är det en fråga om varumärket Arjeplog, inget annat.

Vill man visa upp sig som en kommun som hellre bygger ut ändliga resurser, eller använder dem konstruktivt i besöksnäring, en näring som inte tär på resurserna som vi skissar den...

Christer
 

Logga in