Lavinkarta över Skandinavien

Kan tilläggas att jag alltså inte mäter absoluta värden, utan jämför skillnader mellan bilder. En plats som först gav en väldigt svag signal och som vid nästa bild ger en väldigt starkt signal kommer ge utslag på kartan.
 
Det låter som Sentinel-3.
Borde inte en databearbetning som tittar på skillnader i snötäckets ytas höjd mellan passager av den satelliten kunna vara en lämplig analys för att dels registrera påbyggnad av snötäcket efter exempelvis snöfall och vindtransport dels se både var snö försvunnit på grund av lavin och snö tillkommit i lavinkäglan??

Förutsätter förstås tillräckligt små pixlar i bilden och satellitpassage tillräckligt ofta.

Thure
 
Borde inte en databearbetning som tittar på skillnader i snötäckets ytas höjd mellan passager av den satelliten kunna vara en lämplig analys för att dels registrera påbyggnad av snötäcket efter exempelvis snöfall och vindtransport dels se både var snö försvunnit på grund av lavin och snö tillkommit i lavinkäglan??

Förutsätter förstås tillräckligt små pixlar i bilden och satellitpassage tillräckligt ofta.

Thure
Det instrumentet på Sentinel-3 har en upplösning på 300m per pixel.