• Tycker du det behövs ett forum för din region, klubb eller dylikt? Om du är intresserad att vara värd i ett sådant forum, kontakta oss med ditt förslag.

Gissa position Stockholms län

Helt rätt!

Hela Kalkkobben är en vertiabel motorväg med bergarter och spännande formationer där man tydligt ser olika bergarter i band på 0,5-2 meters bredd som skär över ön i nord/sydlig riktning. Bergartsbildningen här är oerhört intressant ur ett amatörgeologiskt perspektiv:

Mineral mm har dels genom vulkaniskt nedfall och naturliga flöden sedimenterats på havsbotten och sedan utsatts för metarmorfos vilket gett randningen. Sen har hela bergartsytan utsatts för tryck och veckat sig (+45 grader) innan slutligen några istider skrapat bort mjukare bergarter och frilagt bergytan.

Kobben är väl värd ett besök!

Någon ny bild/plats Thure?

//Dag
 
Detta sund

vidgar sig i bildens riktning mot NO. Det sägs att Anders Zorn målat en och annan kulla här.

Ö är en bokstav som på minst tre sätt figurerar geografiskt här.

Thure
 
Östersundet mellan Edö och Edö ö

är det mycket riktigt. Hugo Alven hade sommarställe på Edö ö och hans spinett lär finnas kvar i huset.

Samojeder brukar inte gilla att simma och han är lugn så länge vi inte är nära land eller djur.

Thure
 
Jag tänker

på två sjöar i Tyresåns vattensystem på Södertörn. Orlången och Magelungen. Värst vad mycket sjögräs det blivit så här på eftersommaren.

Jag är osäker på vilken bro det är på bilden men gissar på Magelungen från SO.

Thure
 
Ser

ut att vara Ågestabron i bakgrunden. Så jag gissar att bilden är fotad från träbron över till Farstanäset mot Ågestabron, alltså från NV

Junioren
 
Anar

att du befinner dig ca. 300 m S om Sörskogen i Huddinge. Fotat från det som (väl?) kallas Flemingsbergsviken, mot SO och bron (Lännavägen) som leder över Orlången.
 

Liknande trådar