Framtiden för Gåsen fjällstuga

Varför ska någon uppmana folk att inte gå utanför led?

Så om en fastighetsägare på Drottninggatan i Sthlm sätter upp skyltar som uppmanar folk att inte gå på trottoaren, så är det bara lite fräckt? Det finns inga egentliga hinder för honom att göra det? Det skulle inte bli nåt trassel med myndigheter?
Jag vet inte vilka verkliga fall eller händelser du syftar på och jag säger inget om "lite fräckt", jag spekulerar om det juridiska. Har någon här gjort en anmälan?
 
Om man sätter upp en stor skylt som ser officiell ut och påstår något helt felaktigt och försöker lura folk så är man en Shithead såklart. Frågor på det ?
 
Gåsen är en av mina favoriter så det blir på ett annat sätt framöver när man är i krokarna. Har sovit där 2007 och om det var 2008, annars bara tältat där.
 
Jag håller helt och hållet med om detta. Men i hållbarhetens namn, inte i några få renskötares intressen!!

Renägarnas intressen är INTE anledningen till att jag uttryckt min åsikt och därmed tillsammans med många här givetvis bidragit till att påverka STF till en annan inriktning.

Mina anledningar handlar istället om den överdrivna exploateringen, söndercyklade leder, störda fjällrävar, nedskräpning, helikoptertrafik och allt för bekväma anläggningar som lockar på tok för många bekväma människor dit, med konsekvenser för naturen och för vildmarksupplevelsen för oss som lockas av den.

Uppgörelsen att ge Gåsen - en fin, småskalig självhushållsstuga med fjällvärldens kanske vackraste utsikt, till ett privat, vinstdrivande företag, i förhandlingarna, är ju helt absurd! Ren utpressning! Är detta verkligen ok rent juridiskt, kan man undra..? Hur fan fick några få renägare en sådan makt?!

Jag var rätt säker på att de skulle få bomma igen någon större anläggning. Det hade funnits en klar poäng. Det här fanns verkligen inte i min föreställningsvärld. Jag ville bara att STF skulle på riktigt verka för hållbar fjällvärld.
Det är lika befogat att fråga sig hur staten fick makt över fjällvärlden…expropriation och kolonisation över värden som ingen kan äga. Kanske dags att lämna tillbaka något av det vi stu…lånat?
 
Det är lika befogat att fråga sig hur staten fick makt över fjällvärlden…expropriation och kolonisation över värden som ingen kan äga. Kanske dags att lämna tillbaka något av det vi stu…lånat?

Vi är ett land nu, med gemensamma lagar och regler ! Som andra civiliserade länder. Du kan glömma vikingatiden och jägarstenåldern och medeltiden osv... Eller när Sverige ägde Finland och Polen och Norge.
 
Det är lika befogat att fråga sig hur staten fick makt över fjällvärlden…expropriation och kolonisation över värden som ingen kan äga. Kanske dags att lämna tillbaka något av det vi stu…lånat?
Hur skiljer sig fjällen från resten av Sverige? Stora delar av Sverige är statlig eller kommunal mark. Av vem har "vi" lånat den? Och alla enorma ägor som adeln fick av kungen för sina tjänster, vilka ska få tillbaka dem? All skog som skogsbolagen stal av fattiga bönder, till vem ska den återlämnas?
På vilket sätt har Lappland kolonialiserats mer än tex Värmland eller Dalsland?
 
Första gången jag var till Gåsen så var gasbehållarna på utsidan av det stora huset, med köket. Senast jag var där så hade de flyttat ut behållarna till en container. Bra med höga säkerhetskrav.
Jag kommer nog att gå förbi Gåsenstugorna igen, då det är så fint område. Troligen inte nästa år, då jag ska vandra på nya spännande platser.
Tack Gåsen för fina minnen!
 
Juridik har inget med tyckande att göra. Återigen, en uppmaning är inte ett påstående. Plakatet är inte olagligt, men fräckt, för det finns säkert ängsliga och naiva människor som inte fattar t ex att en sameby inte är en myndighet.

Jurudiken är ju rätt tydlig i att man inte får sätta upp skyltar för att avvisa allmänheten från marker där allemansrätten gäller.

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

5 § Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet. Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl.

 

Lager på lager – klä dig rätt

Så anpassar du dina kläder till väderförhållanden och fysisk aktivitet.