kåtaälskare

  1. chinerunner

    Tältkåta

    Dags att göra en första rapport om min tältkåta. Jag köpte denna sommar en lavvu (tältkåta på lappska) från Venor AS i Kautokeino. Efter att själv ha studerat några olika kåtor som stod uppställda under en fotbollskup där flera norska lag deltog, så väcktes mitt intresse för Venor's produkter...