Nyheter > Vombsjösänkan blir kandidatur till ...

Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde


Utsiktsplats vid Harlösa kyrka med utsikt över Vombsjösänkan. Foto: Per Blomberg

Nationella Biosfärkommittén har meddelat att man beviljar Sjöbo-, Eslöv- och Lunds kommuners ansökan om att få inleda en kandidatur till att bli ett Unesco biosfärområde. I så fall skulle Vombsjösänkan bli Sveriges nästa biosfärområde.

Vombsjösänkan är ett fantastiskt område där kultur- och naturlandskap möts, på tröskeln till en av Skandinaviens mest tättbefolkade regioner. Inom ett biosfärområde försöker man arbeta med naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt och ska vara modellområden för hållbar utveckling. Människor ska kunna bo och utvecklas i området samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara. I Vombsjösänkan finns stora naturvärden men också många utmaningar för att nå en hållbar utveckling.

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, utser Biosfärområden, Runt om i världen finns över 700 biosfärområden och i Sverige sju områden med Kristianstad Vattenrike som det närmast belägna i Skåne. Biosfärområde är inte en form av extra skydd utan en samverkansform och demonstrationsområde för hur människan och naturen kan samverka. Det är också en förutsättning att det finns samhällen och näringsverksamhet inom biosfärområdet där olika former för hållbarhet och demonstrationsprojekt kan prövas.

Tanken att Vombsjösänkan kunde bli biosfärområde väcktes redan 2012 i Interreg Södra Östersjö projektet LIFEscape, som Lund och Sjöbo kommuner deltog i tillsammans för att visa hur den Europeiska landskapskonventionen kunde förverkligas i Vombsjösänkan. Under åren 2017-2018 gick Sjöbo-, Eslövs- och Lunds kommuner samman för att ta fram en förstudie inför kandidaturen. Förstudien blev klar 2020 och skickades in till den nationella biosfärkommittén, som har Naturvårdsverket som värdorganisation. Ett Leaderprojekt ”Tillsammans för Biosfärområde Vombsjösänkan” startades 2019 och hjälper till att engagera boende och verksamma i Vombsjösänkan i arbetet med en hållbar utveckling i området och förberedelser för kandidaturen.

Inga-Kerstin Eriksson Kommunalråd (C) i Lunds kommun mottog den goda nyheten igår:

– Vi är mycket glada att Nationella Biosfärkommittén har godkänt vår förstudie och beviljat vår ansökan att påbörja kandidaturen för att bli biosfärområde.

– Vombsjön och området runtomkring har haft mycket stor betydelse för vår kommun historiskt. Att nu Vombsjösänkan blir kandidatur till biosfärområde innebär att historien kan bevaras och livsmedelsproduktionen kan fortsätta utvecklas, säger Magnus Weberg, kommunalråd (M) i Sjöbo kommun.

Bengt Andersson (M) ordförande i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv:

– Beskedet var mycket glädjande. Ett biosfärområde i Vombsjösänkan kommer att få betydelse för utvecklingen i Harlösa-Flyingebygden. Jag är speciellt glad att kommittén även trycker på kultursatsningen i det framtida arbetet. Samarbetet mellan de tre kommunerna kommer också att stärkas när vi får detta gemensamt.

Karin Svensson Smith oppositionsråd (MP) i Lund är mycket glad över beslutet:

– Inom biosfärsområdet har vi möjlighet att skapa medvetenhet hos den urbana människan kring vikten av att bevara naturen. Inom Vombjösänkan kommer vi att proaktivt arbeta för att möta de utmaningar som klimatförändringarna medför – att sätta mat på bordet, generera inkomstmöjligheter och samtidigt arbeta för att nå klimatmålen och minska utarmningen av biologisk mångfald.

Jörgen Ny (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Sjöbo:

– Detta kommer att öka medvetenheten om vilka fantastiska naturvärden vi har och inte minst hur viktigt det är att värna om och bevara dem. Jag ser också stora möjligheter för ett utökat samarbete dels mellan kommunerna men även med de som bor och verkar i området.

Normalt tar det två till tre år att förbereda en formell ansökan till Unesco och tidigast 2023 kan ett beslut fattas. Sommaren 2020 anlitades två koordinatörer på deltid för det samordna arbetet med kandidaturen, Sara Ericsson och Per Blomberg.


I Sverige finns idag sju biosfärområden: Kristianstad Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna, Voxnadalen och Vindelälven-Juhttátahkka.  4% av Sveriges befolkning bor i ett biosfärområde och biosfärområdena utgör sammanlagt 7% av Sveriges yta. Var tionde kommun ingår i ett biosfärområde.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2020-11-24 09:47   avslutat_medlemskap_2012
Blir bråttom för någon gruvnolag och borra och se om det finns mineraler i backen,
 
2020-11-24 23:34   fowwe
Att Vombområdet är fantastiskt skriver jag under på! Detta är mitt hemmaområde för fågelskådning, skogsvandring och tältövernattningar. Att kombinera natur- och kulturintressen borde gå mycket bra. Trots att Skåne är relativt tättbefolkat så är de mindre samhällena här en slags glesbygd där t ex service som en gång fanns har försvunnit.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar