Andra puffar (old) > Strandbergs blir Fellows

Strandbergs blir Fellows

Den 3:e februari 2003 valdes Titti och Mikael Strandberg in som Fellows i The Royal Geographical Society, det kungliga geografiska sällskapet, i London. De valdes in i sektionen för Expedition/Exploration. Enligt RGS, de första svenskarna att bli Fellows på explorer/expedition-sidan sedan 1960-talet.

certifikat
För att bli invald måste det för det första bevisas att man:
”genomfört utforskningar och expeditioner på outforskade, eller sällan beträdda, områden för att i första hand endera göra ett vetenskapligt arbete eller leta fram information som ökar människors kunskap. För det andra måste man nomineras av två betrodda Fellows, i detta fall sir Gordon Naysmith och Chuchullaine O´Reilly.”

Titti och Mikael valdes in på grundval av:

1986-87 Bicyle from Chile to Alaska, 27 500 km:s. Mikael crossed the El Darién Jungle, 800 km:s of virgin jungle, no roads, between Panama and Colombia. Carried his bike for a month.

1989-92 Bicycle from Norway to South africa, Cape to Cape, passed the sahara Desert, took Mikael 3 months pushing the bike using only a manual compass. 33 000 km:s.

1994-96 Bicycle from New Zealand to Cairo, through Asia, 29 500 km.s. All together 90 000 km:s for Mikael over 7.5 years of peddling a bike.

1997-98 Patagonia by horse, 3000 km.s. Together with Titti.

2000 Explored all clans of the Maasai, by foot, 1000 km:s through Maasailand East Africa. Together with Titti.

Plus att de producerat 6 böcker, 2 dokumentärer, föreläst över 2500 gånger och att National Geographic gjort en film om dem kallad “Explorer Heroes”.

För deras del innebär denna hedrande utmärkelse i första hand att de får tillgång till Sällskapets enorma resurser i form av kontakter världen över, kartor, information, böcker och urgamla arkiv med världens bästa samlingar sedan det bildades 1830. Dessutom underlättar ett Fellowship möjligheterna till internationellt samarbete för att kunna genomföra framtida Expeditioner. I Tittis och Mikaels fall Sibirien, med preliminär start senvåren 2004.

De har också hedrats med en inbjudan att föreläsa på Royal Geographics klassiska marker strax utanför Hyde Park i London, inför 750 gäster, under våren 2004.

Rgs-porten
Den förste svensken att få göra detta var Charles John Andersson som år 1855 dessutom fick en hedersmedalj. Andra svenskar som föreläst och dessutom blivit hedrade med medalj är Sven Hedin, Charles John Andersson, A E Nordenskiöld, Louis Palander och Hans Pettersson.

The Royal Geographic Society, är kanske historiskt mest för knippat med David Livingstone, Henry Morton Stanley, Richard Burton, Robert F. Scott, Ernest Schakleton, Edmund Hillary och Tenzing Norgay.

Vi gratulerar Titti och Mikael till denna utnämning!

Läs om The Royal Geographic Society