Nyheter > Stort intresse för att driva lokala ...

Stort intresse för att driva lokala naturvårdsprojekt

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Ansökningar om LONA-bidrag för 2018 har ökat med nästan 100 procent jämfört med föregående år.

Ansökningarnas totala kostnader beräknas till 214 miljoner kronor mot förra årets 126 miljoner kronor. 831 förslag om nya åtgärder för 2018 har kommit in vilket kan jämföras med de 482 förslag som kom in föregående år.  

 - Naturvården kommer närmare människorna när kommunerna och lokalsamhället är med och driver projekt. LONA, lokala naturvårdssatsningen, visar att naturvård och friluftsliv hänger ihop med kommunernas kärnområden som folkhälsa, regional utveckling och utbildning, samt att bygga en grön infrastruktur som kan gynna tätortsnära turism, säger Ingegerd Ward, nationell LONA-samordnare på Naturvårdsverket.

 - Med den kraftiga ökningen av ansökningar av LONA-bidrag blir det tydligt att naturvård och friluftsliv verkligen kommit upp på den politiska dagordningen för kommunerna och det är mycket glädjande att se, fortsätter Ingegerd. 

Tilldelning av medel för lokala naturvårdsprojekt kommer att framgå av Naturvårdsverkets regeringsbrev för 2018. 

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar