Nyheter > Pollineringsskolan - gratis guide för barn ...

Pollineringsskolan - gratis guide för barn och vuxna

Nu kan både vuxna och barn lära sig hur blommor och bin funkar. Pollineringsskolan beskriver lättfattligt och bildrikt det fantastiska samarbetet mellan växterna och insekterna. Skolan är framtagen av Pollinera Sverige och lanseras inför Pollineringsveckan 16–24 maj.

I Pollineringsskolan kan man lära sig hur en växt blir till, hur det blir frukt och bär, hur man skiljer ett bi från en geting, vilka de viktiga pollinerande insekterna är, vad de behöver för att överleva och vad vi kan göra för att hjälpa dem.

–Livet ute blir roligare när man lär sig se alla de små djur som finns runtomkring oss. Våra vänner pollinatörerna kan bo i murkna träd och stubbar, sandiga slänter och sprickor i en mur. De behöver mat och husrum precis som vi. Och vatten, berättar Lotta Fabricius Kristiansen, biodlare och initiativtagare till Pollinera Sverige tillsammans med Anna Lind Lewin, som menar att man kan spara både tid, pengar och miljö på att städa lite mindre.
– Om vi låter trädgårdar, parker och gårdar vara levande med lövhögar, gammal ved och fler blommor i gräsmattan får vi också fler insekter som pollinerar. Det är alla dessa bin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor som ser till att vi kan äta frukt och bär och att det blir raps till olja, och klöver till kornas foder. Om det inte fanns pollinerande insekter så skulle vi få äta både tråkigare och mindre nyttig mat.
Man räknar med att en tredjedel av allt vi äter är beroende av insektspollinering för att utvecklas och bära frukt.
– Insekterna gör oss en stor tjänst – en pollineringstjänst!, säger Anna.

Följ med på resan till pollinatörernas värld
Med Pollineringsskolan kan du utforska naturen tillsammans med barnen och få ett nytt perspektiv på insekter och blommor. På 32 sidor beskrivs det fantastiska samarbetet mellan växterna och de pollinerande insekterna.

Ladda ner ett gratis exemplar här och fira Pollineringsveckan 16–24 maj med en insats för pollinatörerna. Så blommor, låt gräs, träd och buskar blomma och bevara insekternas naturliga boplatser. Eller om du är sugen på att snickra –bygg bihotell.

Till Pollineringsskolan har vi gjort en Kunskapsvandring om bin och pollinering som man kan sätta upp ute i naturen och använda som lärande lek.

Ladda hem ditt gratis ex här:

Pollineringsskolan uppslag

Pollineringsskolan enkelsidig


Gör en kunskapsvandring 

om bin och pollinering som man kan sätta upp ute i naturen och använda som lärande lek.

Ladda ner en gratis växtguide
som visar hur du väljer blommor, örter, buskar och träd som gynnar pollinerande insekter.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!