Nyheter > Ny fladdermusart upptäckt i Västerbotten

Ny fladdermusart upptäckt i Västerbotten

Lagom till halloween har experter konstaterat en ny fladdermusart nummer elva i Västerbotten. Läten från dammfladdermus (Myotis dasycneme) har fångats upp på ljudinspelningar vid Skeppsvik utanför Sävar.

Det är naturvårdarna på Umeå kommun som gjort inspelningarna med hjälp av en automatisk ljuddetektor. Inspelningarna gjordes redan sommaren 2018, men för att säkerställa vilken art ljuden kom från har några av Sveriges främsta fladdermusexperter varit inblandade. Att det blev så stort pådrag beror på att inspelningsplatsen ligger drygt 400 km norr om den tidigare kända norra utbredningsgränsen i Uppland.

Okänd i länet

Än så länge vet vi ganska lite om dammfladdermusens status i Västerbotten. I somras gjorde Länsstyrelsen inspelningar av fladdermusläten på flera platser i länet. De ska nu gås igenom och artbestämmas, då får vi se om ljud från dammfladdermus dyker upp på fler inspelningar.

Jagar nära vatten

Dammfladdermusen är en medelstor art med ett vingspann på upp mot 30 cm. Den jagar mest nära vatten och har relativt stora fötter som används för att plocka insekter direkt från vattenytan. Över havet kan den även plocka upp små kräftdjur ur vattnet. Arten har ökat i Sverige på senare år, men den har hittills bara varit känd i de södra delarna av landet.

Läs mer om Umeå kommuns inventering av fladdermöss.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in