Nyheter > Mer pengar till värdefull natur i hela landet

Mer pengar till värdefull natur i hela landet

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga leder, pollinatörer och hotade arter. Det är några av satsningarna i den årliga fördelningen av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till alla länsstyrelser och de stiftelser som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet.

-  Detta gör att vi kan skydda mer värdefull natur runt om i hela landet och att länsstyrelserna får bättre möjligheter att sköta och restaurera natur. En variationsrik natur bidrar till en mångfald av arter och livsmiljöer och en mångfald av naturupplevelser - nu och i framtiden. Insatserna för skötsel och restaurering ger dessutom sysselsättning i hela landet, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Extra viktigt just nu

Stora delar av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur går till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, det statliga ledsystemet i fjällen, åtgärder för hotade arter, skötsel av nationalparker och naturreservat och att ersätta markägare vid nya naturreservat. Medlen används till stor del för konkreta insatser som ger sysselsättning runt om i hela landet.

- Denna satsning är extra välkommen just nu då vi ser att fler människor har upptäckt den skyddade naturen under årets som gått. Naturen får oss att må bra och att nu kunna lägga mer resurser på vandringsleder, information och annat som ökar tillgängligheten till skyddad natur är viktigt både för den enskilda människan och för samhället i stort, säger Claes Svedlindh.

Fakta

Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs. Naturen bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap – nu och i framtiden. Idag finns över 5000 naturreservat och 30 nationalparker i Sverige. Anslaget för skydd av värdefull natur är 2021 på 1 685,5 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur är på 1 962 miljoner kronor.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in