Forskaren Gunhild Ninis Rosqvist mäter höjden på sydtoppen av Kebnekaise som i juli år har minskat med fyra meter på grund av den rekordvarma sommaren. Foto: Carl Lundberg

Söndagen den 5 augusti 2018 mättes Kebnekaises sydtopp och befanns vara 2096,5 meter över havet, 0,3 meter lägre än Nordtoppens 2096,8. Att Sydtoppen, som består av snötäckt glaciär, sjunker på grund av det varmare klimatet och skulle komma att understiga Nordtoppens höjd har forskare förutspått sedan länge. Nordtoppens högsta punkt består av berg och är stabil.

Mätningen av Sydtoppen har genomförts i obruten serie sedan 1940-talet, och pålitliga mätningar finns från så tidigt som 1902. Höjdvariationerna är väl dokumenterade. Gårdagens höjd på 2096,5 meter är alltså tre decimeter meter lägre än Nordtoppen och så låg har den inte varit någon gång sedan tillförlitliga mätningar började genomföras. Den senaste mätningen innan söndagen genomfördes 31 juli, då var Sydtoppen 2097,0 m ö h. Under juli månad har Sydtoppen minskat i höjd med i snitt 14 cm per dygn.

Sydtoppens höjd är inte stabil över året utan förändras med årstiderna. Normalt är toppen som högst i maj och lägst i september, och man kan förvänta sig att höjden sjunker ytterligare innan vintern kommer. Sydtoppens höjd varierar cirka tre meter mellan sommar och vinter. På sikt kommer Nordtoppen bli högsta punkten året runt.

Höjdmätningen är gjord med ett optiskt vinkelinstrument och en avståndsmätare. Det är samma metod som har nyttjats under de senaste 35 åren och det ger en noggrannhet på +/- 1 decimeter.

Mer information om Tarfalas forskningsstation.