Nyheter > Hjälp till att rapportera invasiva växter ...

Hjälp till att rapportera invasiva växter och djur

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter.

Tidig upptäckt och snabb utrotning är förutsättningen för att få bukt med problemet med invasiva främmande djur och växter. Därför inleder Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ett informationssamarbete med de svenska IUCN-medlemmarna ArtDatabanken (SLU), Naturskyddsföreningen, Svenska jägareförbundet och Världsnaturfonden WWF för att få in fler inrapporteringar. Enligt en undersökning som Naturvårdsverket gjort så är det idag endast en knapp procent av befolkningen som någon gång rapporterat en invasiv art. 

-  Vi behöver öka takten i det förebyggande arbetet mot invasiva främmande växter och djur och är mycket glada över att få hjälp av IUCN:s medlemmar. De når ut till många natur-, djur och växtintresserade människor som kan spana efter invasiva arter, säger Maria Widemo, chef för Artenheten på Naturvårdsverket.

Det finns flera exempel på att inrapportering lett till snabba åtgärder. Senast förra veckan ledde en inrapporterad upptäckt av en sibirisk jordekorre i Torup i Skåne till att djuret kunde avlivas bara en dag senare. Det var det första bekräftade fyndet av denna EU-listade art i Sverige. I somras upptäcktes den EU-listade sidenörten från Nordamerika i svensk natur. Tack vare att den rapporterades kunde alla kända bestånd av sidenörten i östra Skåne bekämpas till en låg kostnad.

- Om vi inte agerar i tid riskerar det att bli både dyrt och svårt att stoppa spridningen och skadan på biologisk mångfald blir större. Ett exempel på hur det kan gå om man inget gör är den spanska skogssnigeln, säger Maria Widemo. 

Samarbetet mellan IUCN, Naturvårdverket och Havs- och vattenmyndigheten går ut på att öka kunskapen om problemet med invasiva främmande växter och djur och vad man ska göra om man hittar ett djur eller en växt som inte hör hemma i vår natur. Det sker genom gemensamt planerade informationsinsatser med början nu i vår.

- Det bästa man kan göra om man hittar en växt eller ett djur som man tror är främmande och invasiv är att rapportera det till invasivaarter.nu eller till havochvatten.se/rappen för vattenlevande organismer, säger Erland Lettevall, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald enligt FN:s forskarpanel för biologisk mångfald (IPBES). De tränger undan de naturliga arterna och förändrar naturliga livsmiljöer – vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden.

Den Internationella naturvårdsunionen (International Union for Conservation of Nature, IUCN) är ett internationellt organ för naturskydd, hållbar utveckling och biologisk mångfald med över 1000 ideella organisationer, myndigheter och stater som medlemmar.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är de nationellt ansvariga myndigheterna för Sveriges arbete att förebygga och hindra spridningen av invasiva främmande arter. 

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Aktuellt: Produktnytt