Nyheter > Fridlysta hajar utsläppta i Gullmarsfjorden

Fridlysta hajar utsläppta i Gullmarsfjorden


Småfläckig rödhaj. Bild: Roger Jansson, Havets Hus 

Den 4 augusti släppte Havets Hus och Världsnaturfonden WWF ut sex akvarieuppfödda småfläckiga rödhajar i havet; fem ”tonåringar” och en vuxen hona.

Småfläckig rödhaj är en av få arter som lever utmed den svenska västkusten. Arten behöver fortfarande stöd, även om SLU Artdatabanken på senare år har registrerat den som livskraftig i svenska vatten. Arten är fridlyst i Sverige så det är förbjudet att fånga dem.

Vid släppet idag har sex hajar släppts ut i havet. En hona på tio år och fem fyraåringar som just blivit könsmogna. Sedan 2003 har Havets Hus i Lysekil släppt ut 120 hajar i haven.

— Genom att sätta ut märkta hajar i det fria vill vi öka kunskapen om småfläckig rödhajs vanor och öka antalet hajar i havet. Hittills har åtta av våra utsläppta hajar påträffats. Djuren är känsliga för störningar samtidigt som de är enormt viktiga för ekosystemen. De behöver all hjälp de kan få, säger Helen Sköld akvariechef på Havets Hus.

Av de hajar som återfunnits har de flesta simmat norrut från Gullmarsfjorden mot haven i Norge. En hade simmat nästan tjugo mil under de tio år den tillbringat i havet. En som påträffats död hade levt tio år i havet och totalt blivit fjorton år gammal. Sedan 2015 har WWF stöttat Havets Hus projekt med att föda upp och släppa ut hajarna. Skydd, bevarande och restaurering är viktiga delar av arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.

— Det är positivt att småfläckig haj nu har ökat i antal. Men som andra havslevande arter hotas den av ohållbara fiskemetoder, överfiske och annan exploatering i haven. Så ett bättre skydd till havs måste till. Idag lever inte Sverige upp till detta så krafttag måste tas, säger Inger Näslund, marin expert på WWF.

Exempel på andra arter som drabbas hårt och som fått hotstatus i SLU Artdatabankens rödlista är pigghaj (akut hotad), havsmus (sårbar), knaggrocka (nära hotad), havskatt (starkt hotad) och torsk (sårbar). Både broskfiskar och benfiskar behöver ökat skydd i svenska vatten om vi ska bevara den biologiska mångfalden.

På grund av coronaviruset var årets publikfest stängd för allmänheten - men hajsläppet kan ses här

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in

Tips!

Aktuellt: Hösttips