Nyheter > Flodpärlmusslan bevaras i nya ...

Flodpärlmusslan bevaras i nya naturreservatet Sollumsåns dalgång

Vattenfall Sollumsåns dalgång. Foto: Lars-Olof Ramnelid

Länsstyrelsen har bildat ett nytt naturreservat i Lilla Edets kommun – Sollumsåns dalgång som ligger strax norr om Hjärtum och har sitt utlopp i Göta älv. Ån hyser en av länets största populationer av flodpärlmussla.

Sollumsån är ett av Göta älvs större biflöden. Ån är en karakteristisk och värdefull del av Göta älvs dalgång genom att den bitvis skär sig djupt ner i omgivande terräng och bildar branter med ädellövskogar och betesmarker. Här finns även många värdefulla, gamla hagmarksträd.

– I västra delen av naturreservatet planerar vi att anlägga en stig som går utmed vattendraget fram till ett vackert vattenfall, säger Lars-Olof Ramnelid, biolog på Länsstyrelsen. Utmed stigen kommer det finnas möjligheter att se flodpärlmusslan när den renar vattnet genom att filtrera bort allehanda småpartiklar.

I området finns pilgrimsleder som passerar naturreservatet och Länsstyrelsen planerar även att anlägga ett par vandringsstigar inom reservatet. Dessa bildar naturliga anslutningspunkter till pilgrimslederna.

Delar av naturreservatet är Natura 2000-område – ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Naturreservatet innebär att 31 hektar värdefullt land och vatten skyddas mot exploatering och kan skötas så att naturvärdena gynnas på bästa möjliga sätt.

Sollumsåns dalgång. Foto: Johanna Andréasson

FAKTA:
Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) är en starkt hotad art, med höga krav på sin livsmiljö. Arten är fridlyst sedan 1994. Flodpärlmusslan är beroende av öring eller lax för sin fortplantning, då musslans larver sätter sig på fiskarnas gälar. När larven har utvecklats till en liten mussla släpper den taget om sin värdfisk och gräver ner sig i bottnen. Flodpärlmusslan växer långsamt och kan bli mycket gammal. Världens äldsta, kända exemplar av flodpärlmussla blev över 250 år gammal.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2021-10-09 18:16   HasseQ
Varför är det ett himla tjat om flodpärlmusslan jämt ??
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook

Tips!