Nyheter > Enklare hitta information om fridlysta arter

Enklare hitta information om fridlysta arter

Många arter är fridlysta i hela landet men en del är endast skyddade i vissa län. Blåsippan är ett exempel på en vårblomma som i hela landet är fridlyst mot plockning för försäljning och uppgrävning. Däremot får den inte plockas alls i vissa län. 

Vissa arter är fridlysta med undantag. Exempelvis är alla grod- och kräldjur fridlysta, men det är tillåtet att samla rom eller yngel från några av de vanligaste arterna om man sätter tillbaka det färdigutvecklade djuret på samma plats som insamlingen skedde.

Information om eventuella undantag och om fridlysningen endast gäller i en viss del av landet finns i listorna.

Till Naturvårdsverkets listor över fridlysta arter.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in

Tips!