Nyheter > En av världens största ugglor ser ut att ...

En av världens största ugglor ser ut att minska i Sverige


Berguv. Foto: Patrik Olofsson

Halvtid för berguvsinventeringen. En av världens största ugglor ser ut att minska i Sverige. Nu hoppas BirdLife Sverige på fortsatt hjälp med inrapportering av ropande uvar.

BirdLife Sveriges landsomfattande inventering av berguv är planerad över 2019–2020. Resultaten från första årets inventering indikerar att berguven minskar kraftigt i landet. Det är dock inget slutresultat så de avvaktar med bestämda uttalanden om artens status i landet tills efter årets inventering. BirdLife Sverige har en förhoppning om att en utökad rapportering under 2020 ska göra att de kan få mer säkerställda siffror på hur det står till med berguven.

Under 1950- och 60-talen skedde en kraftig minskning av berguven. Liksom för andra rovdjur som står högst i näringskedjan – däribland havsörn, duvhök, pilgrimsfalk och utter – var det i första hand till följd av miljögifter som kvicksilver, DDT och PCB. Med lagstadgade förbud och räddningsinsatser har alla nämnda arter ”kommit tillbaka”. För berguvens del skedde ökningen till stor del tack vare uppfödning och utplantering av uvungar. Populationen nådde en toppnotering på 612 revir 1998–99.

Varför berguven nu återigen har en negativ trend hoppas BirdLife Sverige finna svar på. Minskad bytestillgång torde vara en av de viktigaste faktorerna, men även att arten har påfallande hög dödlighet genom eldöd i kraftledningsnätet, kollisioner mot ledningar, staglinor, stängsel m.m. samt kollisioner i väg- och tågtrafik. Även om halterna av flera miljögifter har minskat, så finns i dagsläget andra gifter som drabbar uven, t.ex. en ökad användning av råttgifter.

Intresset för berguvsinventeringen var stor under 2019. Nu behövs återigen allmänhetens hjälp att få in ännu fler rapporter om berguv för 2020. Om du hör berguvens karaktäristiska dova hoande ”hooååå” (under vårnätter från skymningen till gryning), så rapportera in det på Artportalen (www.artportalen.se).

Rapportera gärna även direkt till BirdLife Sverige på mejladressen [email protected]. Denna majestätiska uggla har en ursprunglig plats i den svenska naturen. Den är en karismatisk fågel och en viktig symbolart för tillståndet i den svenska naturmiljön. Nu behöver vi kartlägga uvens situation och jobba för att öka skyddet av den!

Inventeringstips ges på BirdLife Sveriges hemsida https://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/hur-inventerar-man-berguv/. Där kan du höra hur berguven låter och hittar också regionala kontaktpersoner som du kan höra av dig till!

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
» Visa även betygsättningar utan kommentar

 

Logga in