Efter upprop: Norge kartlägger naturskogar

Norges regering har beslutat att kartlägga landets äldsta skogar för att kunna ta bättre hand om naturen och bevara hotade arter.

Av: Alicia Schumacher

Foto: Helge Leirdal från Pixabay

Foto: Helge Leirdal/Pixabay

Norges klimat- och miljödepartement har gett Miljödirektoratet, den norska motsvarigheten till Naturvårdsverket, i uppdrag att upprätta en offentlig karta över landets naturskogar. Det blir den första kartan som ger en heltäckande översikt över naturskogar i Norge. 

– Det råder bred enighet om att den äldsta skogen är väldigt viktig för att bevara hotade arter. Skogarna är hem för 1 330 utrotningshotade djur, fåglar, växter och insekter, och så mycket som 84 procent av dessa arter är kopplade till gammal skog. Vi behöver därför bättre kunskap om den äldsta skogen, säger Andreas Bjelland Eriksen, Norges klimat- och miljöminister, i ett pressmeddelande. 

Beslutet kommer efter ett upprop där 167 forskare krävt att regeringen ska kartlägga de sista naturskogarna, något Natursidan tidigare rapporterat om. 

– Det är fantastiskt och lovande att ekologisk expertis om skogen som ett rikt och viktigt ekosystem äntligen nått fram till politikerna! Att den norska regeringen inser att en skog är så mycket mer än virke, och att skogen också måste bevaras som ett hem för biologisk mångfald och hotade arter, som ett kollager och som en plats för fascination, inspiration och rika naturupplevelser, säger Anne Sverdrup-Thygesonen, en av undertecknarna till uppropet, till Natursidan.

Kartan över naturskogar kommer bland annat att vara användbar i skogsvårdsarbetet för att få en bättre överblick över förekomsten av naturskog i olika områden. Den första versionen av kartan kommer bland annat att skapas utifrån satellitbilder, laserskanning och befintlig data från olika källor. Kartan ska vara klar senast i slutet av 2024.

– Vi måste ta bättre hand om naturen, samtidigt som vi underlättar ett hållbart och långsiktigt resursutnyttjande. Denna förvaltning måste vara kunskapsbaserad. Inte minst då behöver vi veta var de viktigaste naturvärdena finns, säger Andreas Bjelland Eriksen.

Läs mer

Efter långa diskussioner kring ämnet avgifter och allemansrätt kommer här en sammanfattning av tråden och även en omröstning. Vad tycker du i frågan?
Den 11-14 september träffas flera aktörer inom friluftslivet för att diskutera hur friluftslivet påverkar klimatet. 5 kommentarer
Naturen erbjuder mängder av möjligheter till friluftsliv - oavsett om vi vandrar, klättrar eller åker skidor. Men hur kan vi se till att vi gör det ... 8 kommentarer
Den 22 maj uppmärksammas Biologiska mångfaldens dag över hela Sverige.
Länsstyrelsernas minskade anslag för skötsel av skyddad natur kommer påverka naturreservat och vandringsleder negativt. 6 kommentarer

Sova ute en natt i månaden

Anna och Anna har hittat det bästa ”lifehacket” någonsin – och upptäckt många naturreservat i sömnen.