Nyheter > Barns och ungas skidåkande hotas av höga ...

Barns och ungas skidåkande hotas av höga elpriser

Många mindre skidanläggningar, så kallade hemmabackar, i södra och mellersta Sverige kan tvingas stå stilla i vinter. Av de hemmabackar som oroar sig över att inte kunna öppna alls är nio av tio belägna i elprisområde 3 eller 4. Det framgår av en ny enkätundersökning om möjliga effekter av vinterns förväntade elprishöjning på hemmabackar, genomförd av SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation).

Hemmabackar är mindre daganläggningar och ligger ofta nära tätorter vilket gör det lätt för barn och unga att ta sig dit. Många av anläggningarna drivs av Svenska Skidförbundets föreningar, Friluftsfrämjandets lokalavdelningar eller kommuner. SLAO:s enkätundersökning visar att närmare hälften av de tillfrågade hemmabackarna oroar sig över att inte kunna öppna i vinter.

– Det vore förödande om flera hemmabackar skulle tvingas hålla stängt i vinter på grund av rusande elpriser. I en tid när stillasittandet ökar, särskilt under vinterhalvåret, och andelen barn som vistas i naturen sjunker kraftigt, vore det mycket negativt för många barns och ungas välmående och hälsa, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Bland de hemmabackar som oroar sig över att inte kunna öppna alls ligger nio av tio i elprisområde 3 (SE3) eller 4 (SE4). Sex av tio har rörliga elavtal. Det är vanligt i södra Sverige med kortare säsong och ojämn väderlek för snötillverkning.

Enkäten visar att fyra av tio svarande hemmabackar bedömer att de kommer att behöva minska sin snötillverkning. Drygt en av tre bedömer att de kommer att behöva höja priserna på sina skipass (liftkort).

– Hemmabackarna har en viktig roll för svensk skidåkning. De har arbetat länge för att kunna effektivisera sin drift. Sedan 1970-talet har energianvändningen vid snötillverkning minskat till en sjundedel och idag används förnybar el. Vi arbetar gemensamt med stora utbildningsinsatser om energieffektivisering och vi kommer ha energi-effektiviseringsexperter på plats ute i verksamheterna.  Men den nuvarande elprisutvecklingen har varit omöjlig att förutse. Det kommer att bli nödvändigt med stöd om alla hemmabackar ska kunna öppna i vinter, säger Titti Rodling, vd för SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation.)

Fakta enkätundersökningen med skidanläggningar

SLAO genomförde sin enkätundersökning bland sina medlemmar mellan den 6 och 18 september 2022 med frågor om effekter av elpriset. Sammanlagt besvarades enkäten av 47 hemmabackar. Totalt finns 100 hemmabackar bland SLAO:s medlemmar.

Logga in för att kommentera
 Glömt namn/lösen?
2022-10-06 21:15   greendanger
Finns flera orsaker till sämre kondis hos barn/unga. När jag var ung på 70-80-talet gick eller cyklade man till skolan eller aktiviteter.
I dag har elever busskort med 4 resor per dag (där jag bor). Skolor jag gått i som hade trippelknökade cykelparkeringar, nu är det bilparkeringar för lärare och LGF-fordon.
Så att belysningen försvinner, det är inte huvudsaken till sämre kondis.
 
» Visa även betygsättningar utan kommentar

Logga in


Glömt namn/lösenord? Logga in med Facebook
Visste du att som Plus-medlem på Utsidan kan du dölja (nästan) alla annonser? Läs mer om Plus